<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7019, 17 Siječanj 1958

ŽRTVA NA KRIŽU JE BILA PODNEŠENA ZA VRIJEME I VJEČNOST...


Ja Sam ostvario čin Spasenja za sva vremena... Sve dok povratak palog duha još nije kompletiran, vrijeme će doći jednog dana kada će ovaj duh živjeti kao ljudsko biće na Zemlji, i tijekom ovog vremena on će potrebovati Moju pomoć, koja će biti garantirana po činu Spasenja Isusa Krista. Blagoslovi stečeni na Križu moraju biti zatraženi tijekom ovog vremena ako ljudsko biće konačno želi biti oslobođeno od njegova jarma koji je bio prouzročio njegov pad u bezdan, i kojeg je Moj protivnik (Sotona) stavio na njega i bio je sposoban staviti ga na njega budući su ga bića sljedila dobrovoljno. Otud opet i iznova će doći kratak period vremena za jednom palog duha kada se on samo mora okrenuti ka Božanskom Spasitelju Isusu Kristu, i pri tom također priznati Mene Osobno u Isusu Kristu...

I ovaj kratak period vremena je život ljudskog bića na Zemlji, kada biće prima nazad njegovu slobodnu volju i mora opet donijeti odluku... Bez pomoći on nikada ne bi mogao donijeti ovu odluku budući ga Moj protivnik i dalje drži u zarobljeništvu. Ali zbog Mojeg čina Spasenja moguće je za ljudsko biće donijeti ovu odluku, on jedino treba iskoristiti blagoslove stečene za njega da mu omoguće oduprijeti se i osloboditi sebe od protivne kontrole. I sve dok Zemlja služi kao mjesto za sazrijevanje duha, sve dok ljudi žive na ovoj Zemlji, žrtva Isusa Krista na Križu će biti jedina garancija čovječanstva da sebe oslobodi od svih okova. Budući je bila podnešena za vrijeme i vječnost, ona nikada neće jedino pripadati prošlosti, i ona nikada neće jedino biti učinkovita u sadašnje vrijeme... Svi budući periodi iskupljenja na ovoj Zemlji će jedino biti uspješni u znaku Križa za duše koje su utjelovljene kao ljudska bića na Zemlji.

I čak u kraljevstvu onostranog Isusova iskupiteljska snaga može još biti (is)korištena, Božanskog se Iskupitelja treba zazvati u onostranom također, budući će onda Moja žrtva na Križu, i stoga Ja Osobno, biti i dalje priznati a jedino ovo će voditi do razdvajanja od Mojeg protivnika, što se mora dogoditi prije ili poslije ako biće želi postići blaženstvo...

Ja Sam ostvario čin Spasenja kao ljudsko biće na ovoj Zemlji... i to je bio posebice blažen zemaljski period tijekom kojeg je mnogo jednom palih duhova moglo započeti stazu povratka ka Meni. Ali njihova volja nije bila i ne može biti prisiljena; posljedično tome, bezbrojno više tvorevina će još morati nastati, ili beskonačno mnogo perioda stvaranja će i dalje morati slijediti. Ali oni će svi biti vođeni od strane čina Spasenja, budući ne može biti iskupljenja bez Isusa Krista, premda će Moja milosrdna Ljubav regularno  dostavljati znanje o žrtvi na Križu i stečenom blagu blagoslova za čovječanstvo.

Opet i iznova Moj duh će biti sposoban podučavati neprosvjetljene ljude, i opet i iznova oni će biti sposobni razumjeti sve međuodnose i stoga će biti također sposobni istinito objasniti značenje Isusovog čina Spasenja drugima, čin Moje ljudske manifestacije na Zemlji, i deificiranje čovjeka Isusa. I ovo znanje će biti povedeno sa sobom iz jednog zemaljskog perioda u sljedeći i nikada neće biti izgubljeno... budući je čin milosrđa bio ostvaren za sva ljudska bića, za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti... I ni jedno jednom palo biće se ne može povratiti k Meni ako ne dopusti sebi biti dobrovoljno iskupljeno od strane Isusa Krista (Ivan 14:6).

AMEN

<<< nazad