<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6987, 7 i 8 Prosinca 1957

PROCES ČIŠĆENJA PUTEM UDARACA SUDBINE…

Kakav god oblik da uzme vaš zemaljski život, određeno je Mojom Voljom, kako bi vam neprestano stvarao obilje mogućnosti za sazrijevanje vaših duša. Al’ duševno ćete sazrijevati samo onda kad se predano unesete u Moju Volju, kad se ponizno poklonite i potpuno se podredite Meni …. a tad ćete i vidno iskusiti Moju pomoć u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nedaći.

Životni cilj je produhovljavanje vaše duše, o-čišćenje od svih nečistoća koje uz vas još prianjaju, kako bi ju Moje Božansko svjetlo Ljubavi skroz moglo prožeti kad napusti svoje zemaljsko tijelo. No pročišćavanje se neće događati ako čovjekovo zemaljsko postojanje prolazi bez ikakve borbe …. osim ako čovjek vodi izrazito Ljubavan život. Tada se razlažu omotači i ona je na kraju života postigla svoj cilj. No često ona još mora proći kroz patnje i nevolje, kroz unutarnju borbu, baš zato da bi bio sproveden spomenuti proces pročišćenja.

A pošto Moja Mudrost ima tu spoznaju, Moja Ljubav neprestano se brine oko toga da joj pomogne doći do zrelosti. I stoga vaše zemaljsko postojanje neće uvijek moći biti vođeno u istom miru, prolaziti ćete kroz oluje i često ćete biti obeshrabreni sudbinom koja vas pogađa …. Pa opet, ne trebate se bojati, sve ćete moći prevladati samo ako se sve čvršće utičete u Mene što više bivate pogođeni sudbinom. Ja znam za sve, i nikada niste sami, čak i kad zemaljski stojite u potpunoj usamljenosti, kad vjerujete da ste od svih ljudi napušteni …. Ja vas uistinu ne napuštam, i biti sjedinjen sa Mnom tisućerostruko nadomješta gubitak koji trpite ili ste pretrpjeli. Ali isto tako uvijek morate prepoznati Mene u svakom događaju koji vas zadesi. 

Kad sam Ja vaša prva i posljednja misao, jaki ste što god da vas zadesi. Ali ako se udaljite od Mene tako što se žalite ili kukate i bunite se protiv vaše sudbine, tada ćete postajati sve slabiji, i nedaća će vas neprestano pritiskati sve grublje …. jer tad nema drugog sredstva kojim bih vas opet zadobio za Sebe da bih vas opet savio pod Moju Volju …. Ja uistinu imam na umu samo ono što je najbolje za vas, i ništa vam se ne događa preko Moje Volje ili bez Mog dopuštenja. No u neprestanoj povezanosti sa Mnom sve ćete podnositi lakše …. a tad će se na čudnovat način razrješavati sve što vam se ranije činilo kao nerazrješivo. I duša će od toga izvući veliku dobit, samo ako u najtežim nedaćama sa Mnom nije prekinula vezu.

Baš ovo zadnje vrijeme pred Kraj krije veliku opasnost za ljude da Me zaborave prilikom jurenja i letenja za zemaljskim dobrima …. i ako želim da oni opet misle na Mene, mogu posegnuti samo za takvim sredstvima koja potresaju sve njihovo razmišljanje, putem teških udara sudbine moram ih dovesti u položaj iz kojeg više ne znaju kamo, kako bi se tada sjetili Onoga Koji im jedini može pomoći. Jer njihove duše nalaze se u još najgrubljim ovojima, još nisu poduzeli mnogo za čišćenje svojih duša, znači nesebičnu (bezinteresnu) Ljubav nisu prakticirali, i stoga je nužan jedan drugi proces čišćenja kako bi duša postala bar malo propusna za svjetlo, za što će Mi jednog dana biti pre-zahvalna …. 

I niti jedan čovjek nije izuzet od ‘posjeta’ sudbina, pošto Ja sve ljude ljubim i želim im pomoći (8 Prosinac 1957) pronaći put do Mene ako su još udaljeni od Mene, ili u Meni nalaziti sve čvršće utočište da time mogu primiti sve više snage za rad na sebi i za sazrijevanje još na Zemlji. Jer Ja želim da oni u Onostrano pređu već u onom stupnju svjetla koji bi ih u poštedio patnje tame; Ja želim da im zemaljski put ne bude uzaludan …. i stoga vi ljudi u svemu što vas pogađa trebate vidjeti Moju Volju ili Moje dopuštenje, i trebate se vjerno podložiti Mojoj Volji …. 

AMEN

<<< nazad