<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6980, 30 Prosinca 1957

PRAVA MOLITVA ….

Prava molitva u Duhu i u Istini uvijek će dopirati do Mog uha. A pravo molite ako Mi govorite onako kako dijete govori svome ocu …. ako Mi povjeravate sve vaše nevolje ili Mi pak u vašoj nevolji uputite jedan jedini poziv …. ako sa Mnom vodite intimni razgovor, tj. u vjeri da vas Ja čujem i očekujete Moj odgovor, da si zamišljate što bi vam odgovorio vaš Otac …. Jer kad ispravno molite, ispravno ćete i razmišljati, uvijek u predanju Meni i Mojoj volji.

No ne koriste vam molitve koje ste si naučili, koje stoga možete izgovarati bez razmišljanja, koje vrlo često mogu biti samo forma, pošto ih srce ne osjeća. I zato će prava molitva moći biti izgovarana samo u tišini, kad otpadaju svi vanjski utisci, kad Mi se predajete i nesmetano ćete pričati sa Mnom onako kako vam je na srcu …. Zato sam vam rekao: “Povucite se u vašu sobicu ….” (Matej 6:6). Želim čuti samo glas djeteta, i njemu ću Ja uvijek otvoriti Moje uho te izrazito rado i uslišiti molbe koje to dijete onda izgovara.

Tko zna pravo moliti, taj je i uspostavio odnos djeteta s Ocem, koji je uvjet za to da se na Zemlji postigne cilj: sjedinjenje sa Mnom, koje je svrha i cilj zemaljskog života. Ali tko u Meni vidi samo Boga i Stvoritelja, taj neće ni biti sposoban za intimni razgovor, uvijek će postojati jaz između njega i Mene, koji Ja želim da bude premošten i zato čovjeka često puštam da dospije u nevolju, kako bi u svojoj stisci zazvao Oca.

Doduše ispravan dječji odnos uvjetovan je živom vjerom, tako da će opet moći pravo moliti samo onaj čovjek koji ljubi, pošto on prepoznaje Mene kao Oca, kod Kojega se utječe kad je u nevolji. No vi ljudi ne znate u kakvoj ste velikoj milosti time što Mi možete doći bez plahosti, kad ste potišteni ili ste u nezgodnim nevoljama. Ne znate kako se rado saginjem ka vama kad začujem Ljubav-ne glasove, kad Mi se obraćate i od Mene žudite pomoć. Jer vi sami nekoć ste raskinuli vezu sa Mnom, a Ja želim da ona ponovo bude uspostavljena, što Mi vi putem vaše prave molitve dokazujete. 

Tko Mi se srdačno moli, njegova volja više nije odvojena od Mene, on Me spoznaje kao svoga Boga i Stvoritelja, i on želi kao dijete biti uz Oca, znači ući u svoj izvorni odnos. Stoga je prava molitva već donesena voljna odluka, i čovjeku, koji je tad uspostavio odnos djeteta prema Ocu, Ja ću neprestano dostavljati snagu da postane onakav kakav je bio u prapočetku. On će biti sposoban za ponovno oblikovanje svog bića, jer svako srdačno povezivanje sa Mnom, svaka molitva u Duhu i u Istini omogućava da Moja struja snage pretječe u njega.

On će dakle duhovno uvijek primati, čak kad mu zemaljska molba ostane neispunjena, jer Ja to za njegovu dušu prepoznajem kao ljekovito. No to što on prima duhovno, to ga obeštećuje tisuću puta za ono što mu Ja moram uskratiti njegove duše radi …. I tako se kod svake molitve radi daleko više o kontaktu između čovjeka i Mene, jer njega može uspostaviti samo čovjek osobno, iako je Moja Ljubav neprestano spremna Mene približiti čovjeku.

I zato od vrijednosti ili pak od blagoslova može biti samo ona molitva koja se uzdiže u Duhu i u Istini, pošto jedino to jamči unutarnje povezivanje, koje će međutim biti vrlo upitno kod formalnih molitava bilo kakve vrste …. Jer čovjek se onda ne služi propisanim riječima, nego razgovara sa Mnom na sasvim dječji, sasvim povjerljiv način. A Ja ga rado slušam, jer Me raduje čuti glas djeteta koje Mi se u Ljubavi predaje. I dijete koje ljubi neće Mi se obraćati samo radi zemaljskih stvari, ono će moliti i za duhovna dobra, pošto želi dospjeti do Mene i u najvećoj dubini srca žudi sjedinjenju sa Mnom. I njegov dobitak uistinu će biti velik, jer ono će od Moje Ljubavi biti obdareno u izobilju ….

AMEN

<<< nazad