<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6935, 4 & 5 Listopad 1957

ONI KOJI LJUBE BOGA...

(Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9)

Oni koji Ljube Boga će iz svega izvući korist. Jer Bog se posebice dobro brine za njih, i ako su im podareni patnja i brige i grubi udari sudbine, On će uvijek jedino koristiti ova sredstva kako bi pomogao duši da postane savršena. Vi ćete ljudi učestalo doživjeti da su baš ona bližnja ljudska bića koja ulažu svaki napor da žive Bogu-mio život pogođena udarima sudbine, i ne možete dokučiti zašto oni toliko moraju patiti i boriti se na Zemlji... Ali niti vi znate o njihovoj slavnoj sudbini nakon njihove smrti. ‘Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u čovjekovo srce stvari koje Sam pripremio za one koji Me ljube...’ (Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9) I Bog želi pripremiti dušu koja Mu podaruje svoju Ljubav na Zemlji za ovo blaženstvo. Jer duša je morala postići izvjestan stupanj zrelosti prije nego ona može ući u vječnu divotu, to jest, ona mora biti prozirna i čista, ona je morala odbaciti sve nečistoće koje ju spriječavaju da uđe u ovo veličanstveno kraljevstvo. Jedino rijetko je duša tako usavršena da ona ne bi potrebovala patnju, nikakva sredstva pročišćavanja ikoje vrste. Njezina srdačna posvećenost Bogu i njezina Ljubav za Njega će često biti nagrađeni od strane Njega na način kojeg vi ljudi na Zemlji, treba priznati, ne možete razumjeti, kako kroz patnju i nedaću On pomaže gdje je samo ljudsko biće i dalje preslabo. Ipak oni koji su pogođeni patnjom trebaju naći utjehu u činjenici da će sve biti od koristi njihovoj duši sve dok oni jedino ‘ljube Boga’... I oni dokazuju njihovu Ljubav za Boga kroz poniznu privrženost Njemu, kroz njihovu volju da žive ispravno i pravedno, i ispunjavajući Zapovijed Ljubavi spram njihova bližnjega, koja također utjelovljuje ispunjenje Ljubavi za Boga. Svatko tko ljubi osobu do sebe kao sebe samoga ima ispravan odnos prema Bogu, jer njegova u-njemu-prebivajuća snaga Ljubavi je Božje zračenje, koje ga je bilo u stanju afektirati jedino jer on ljubi Boga. Nikakva patnja prema tome ne bi trebala potištiti osobu koja je sebe već dobrovoljno izručila Bogu. On nju uvijek jedino treba smatrati kao dokaz Ljubavi Boga, Koji mu želi pomoći da potpuno sazrije još tijekom kratkog vremena na Zemlji, kako bi onda bio u stanju osigurati mu nezamislivu mjeru blaženstva. Ne dozvolite da vas deprimiraju udari sudbine ili da učine da se vaša vjera koleba... Jer ovo je, također, bilo određeno od strane Ljubavi i mudrosti Boga, Koji zasigurno zna što pojedinačna osoba još potrebuje, Koji ne čini ništa ili ne dozvoljava da se ništa dogodi proizvoljno nego uvijek slijedi plan koji će vam, jednog dana, biti također jasno predstavljen kada ste uspješno kompletirali vaš život na Zemlji. Vi ne smijete poređivati Božju vladavinu i aktivnost sa ponašanjem ljudskog bića, jer čak ako je osoba dobra, njoj unatoč tome nedostaje konačne mudrosti koja je uvijek odlučujući činbenik za sve što Bog nameće osobi, mudrost koja je jedino utemeljena u Božjoj Ljubavi. I time Bog također uviđa ishod kojim može rezultirati svaki čovjekov doživljaj, i On smjera postići ovaj ishod... I to će sigurno podići stanje zrelosti duše koja ljubi Boga... Zemaljski je život itekako kratak i vi ljudi nemate puno preostalog vremena da vam omogući napustiti Zemlju tako usavršenima da vam mogu biti podarene bezmjerne divote... I s obzirom na ovo, Bog Osobno će vam pomoći osiguravajući vam još mogućnosti da sebe dokažete tijekom ovog kratkog vremena, koje zasigurno možete iskoristiti uspješno ako sve prihvatite ponizno... uvijek vjerujući da Bog jedino dozvoljava da nadođe na vas što vam je od pomoći. Vi se ne bi trebali prepirati i gunđati, ne bi trebali dvojbiti Njegovu Ljubav. Vaša Ljubav spram Njega mora ostati ista dok se podređujete svemu što primate iz Očeve ruke. Jer bez obzira da li je to Njegova volja ili tek Njegovo dopuštenje... to će uvijek koristiti spasenju vaših duša sve dok ostanete naklonjeni spram Njega sa Ljubavlju. Inače Njegove Riječi  ‘Oko nije vidjelo, niti uho čulo, niti su ušle u čovjekovo srce stvari koje Sam pripremio za one koji Me ljube...’ ne bi bile opravdane. Vaša Ljubav osigurava da će Njegovo obećanje biti ostvareno, i ako imate ovu sigurnu i čvrstu vjeru, vi ćete također otrpjeti sve sa lakoćom, sve će postati manje teško i značajno, čak ako, na početku, to vama izgleda jako teško za podnijeti.

AMEN

<<< nazad