<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6853, 17 Lipanj 1957

OČEVO SIGURNO VODSTVO...

Vi morate hodati u Mojoj ruci, i vi ćete uistinu biti ispravno vođeni kroz vaš zemaljski život... Dijete kojemu nije objavljen put, izgubi se i više ne nalazi put nazad. Tako i vi ljudi, kada ostanete bez Mojega vodstva, jer ste vi onda poput malodobne dječice, čija je spoznaja još slaba i koja se zbog toga ni ne mogu još pozvati na odgovornost, ali ih se mora zadržati u poslušnosti, tako da ne upadnu u opasnost. I od vas ljudi Ja također zahtijevam poslušnost, čim ste vi Mene prepoznali kao vašeg Oca, Koji dobro zna što vama služi ili za vas može postati opasnost. A Ja vama govorim u svoj Ljubavi, Ja vas upozoravam i opominjem, i vi trebate pokloniti pažnju svim ovim Ljubav-nim Očevim Riječima, i prema tome se upraviti (usmjeriti, naravnati, namjestiti). To je poslušnost, koju Ja od vas tražim, jer uvijek iznova Ja naglašavam to da Ja od vas zahtijevam više, da vi Mene ljubite iz sveg srca, jer vi onda sami ulazite u Moju volju, i jer vas onda ni Ja više ne trebam opominjati na poslušnost, koju Mi vi sada pružate sami, iz Ljubavi. Ali vi ostajete djeca, dok god vi prebivate na Zemlji, i vi stalno trebate Moju zaštitu i Moje vodstvo. I zato vi trebate uvijek iznova uhvatiti Moju Očinsku ruku, vi se trebate držati blizu uz Mene, vi ne biste trebali nijednim putem ići bez Mene, jer i Ja želim stalno vama govoriti... Ja želim da vi osluškujete Moje Riječi, budući vam Ja moram obznaniti divote koje nikada ne prestaju... jer vi još mnogo toga trebate iskusiti, tako da se vaše znanje proširi, tako da vi budete osposobljeni (obučeni, odgojeni) za vašu kasniju aktivnost, koju ćete vi jednom trebati obavljati u duhovnom kraljevstvu, a koja bi već na Zemlji trebala započeti. Ali, Ja vas želim i voditi, kako bi vas poštedio pogibeljnih puteva, jer posvuda vreba neprijatelj, koji želi zaustaviti vaš siguran razvoj (kretanje) i priželjkuje da dođete do pada... Zadržite li se vi u Mojoj ruci, onda vi ne možete pasti, i vi nikada nećete biti bez zaštite, kada jedan mukotrpan uspon od vas zahtijeva snagu, koju vi sami ne možete prikupiti... Nitko od vas onuda ne bi trebao sam hodati i pouzdati se u vlastitu snagu, jer svi vi ste još slaba dječica, koju i najmanji nalet (navala, juriš) može oboriti. Ali ako Ja idem uz vas, ako vi putujete vaš put u Očevoj ruci, što god moglo htjeti doći na vas, vi ćete moći prkositi svakoj opasnosti, svakom protivljenju (zapreci, smetnji), jer za to vi primate snagu od Mene, čim Mi se vi za to obratite. A u bliskoj vezi sa Mnom, vi ćete Mi također povjeriti sve svoje nevolje (potrebe) i brige, vi ćete u djetinjoj Ljubavi Meni izliti svoja srca, jer će vas Moja Ljubav, koju vi osjećate, potaknuti na to, a vaš će vas Otac sasvim rado podržati, i od vas uzeti što vas pritišće (tišti, tlači), jer Ja želim zadobiti vašu Ljubav, za kojom Ja čeznem već vječna vremena... Ja želim da vi opet  budete nerazdvojno povezani sa Mnom, kao što je bilo na početku. Ovu vezu međutim može uspostaviti jedino Ljubav, za koju vas Ja vrbujem (mamim) sve dok u potpunosti ne pripadnete Meni. Vaš put kroz zemaljski život treba dovesti do potpunog sjedinjenja sa Mnom, i zato vam Ja stalno pružam Moju Očinsku ruku, koju vi trebate uhvatiti, kako bi vas sada mogao sprovesti prema ispravnom cilju... A vas treba zvati blaženima, kada se osjećate slabima i kod Mene tražite oslonac, kada vi sami posežete za Mojom rukom, koja se pruža prema vama. Jer onda vi sigurnim koracima idete putem do kraja, jer vas vaš Otac vodi Ljubav-nom rukom.

AMEN

<<< nazad