<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6850, 12 Lipanj 1957

ISUS KRIST OTVARA VRATA U VJEČNI ŽIVOT...


Kapije u život svjetla i slave su otvorene svima vama koji ste pronašli Isusa Krista; međutim, one ostaju zatvorene onima koji su i dalje udaljeni od Njega i Njegova čina Spasenja. Prema tome svi vi trebate najozbiljnije sebe zapitati da li ste se već zaputili stazom ka Njemu, ka Križu; jer Njegova staza na Zemlji je završila sa Njegovom smrću na Križu, stoga ćete Ga vi morati tražiti i pronaći tamo, i to je gdje morate ići ako hoćete sudjelovati u Njegovom činu Spasenja. Cilj Njegovog života na Zemlji je bio Križ, budući je raspeće bilo naumljeno donijeti iskupljenje vama ljudima. Vi ćete stoga pronaći Božanskog Iskupitelja pod Križem, što znači da ćete vi nositi vašu krivnju grijeha (= ovdje se ne misli na Adamov grijeh već na prvobitni-grijeh kojeg je svaka pala duša, jednom savršeni anđeo, počinila u slobodnoj volji kada se odmetnula od Boga i odabrala Lucifera), za koju je ljudsko biće Isus umro na Križu, do Njega pod Križ, da ćete vi na taj način dokazati vašu vjeru u Njegovu Božansku misiju i također otkriti vašu volju da budete oslobođeni od krivnje koja vas razdvaja od Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti... U tom slučaju vi priznajete Mene Osobno Koji Sam ostvario čin Spasenja u ljudskom biću Isusu... Vaš put mora voditi do Križa na Golgoti ako želite doseći kapije u vječni život, jer ni jedan drugi put ne vodi do ovih kapija. Svi vi morate najozbiljnije ispitati vaš stav spram Isusa Krista... Međutim, sa izuzetkom nekolicine, vi to podbacujete učiniti, čak ako vam je Njegovo Evanđelje opetovano proglašavano, čak ako vam je Njegovo učenje Ljubavi opet i iznova predstavljeno i vi nastavljate slušati kako se Njegovo ime spominje kao ono Božanskog Iskupitelja... Vi držite vaše uši zatvorene i sve Riječi vas mimoilaze kao prazna priča. Vi ste jedva dodirnuti onime što čujete o Isusu Kristu i Njegovom radu/naporu Ljubavi, to ne ulazi u vaša srca, to još nije oživjelo u vama i vi još niste potrošili ni jednu ozbiljnu misao na ono što ste do sada primili. Jednog dana ćete morati ostati stajati pred kapijama do vječnosti, vi nećete naći pristup, jer niste još pronašli Spasenje budući se niste zaputili stazom do Križa, Njegova krv je bila nesposobna očistiti vas i prema tome ćete pristići u kraljevstvo onostranog opterećeni krivnjom. Nije dovoljno samo izgovarati Isusovom ime sa vašim ustima kako bi bili oslobođeni od vaše krivnje... Vi Mu morate sami pristupiti, vi morate sebe izručiti Njemu sa dječjim povjerenjem i u svjesnosti o vašoj pogrešci i iskreno Mu apelirati da vas On prihvati, da je On također mogao proliti Njegovu krv za vas, i vi morate strpljivo čekati na Njegovo oproštenje... I težina vaše krivnje će otpasti, oslobađajući put do svjetla i otvarajući za vas kapije u vječno blaženstvo... Isus Krist Osobno će vas ispratiti u Njegovo kraljevstvo, ali bez Njega vi nećete nikada biti sposobni proći kroz ove kapije. Ako bi samo vi vjerovali kako je Njegovo ime sve, da će vas zazivanje Njegova imena u vrlodubokoj vjeri podići iz sve nevolje koja je rezultat grijeha koji vas i dalje pritišće... To je zašto Sam se Ja spustio na Zemlju u ljudskom biću Isusu, kako bi vas oslobodio ogromne krivnje grijeha i Ja Sam umro na Križu kako bi vas iskupio od velike krivnje koja čini da svi vi uzdišete dok živite na Zemlji... Ja Sam umro namjesto vas... ali vi morate htjeti pripadati onima za koje Sam umro... Otud se vi također morate zaputiti stazom do Križa, vi morate uspostaviti kontakt sa Isusom Kristom Koji je završio Njegov život na Zemlji na Križu... Onda će On hodati pored vas i uvesti vas u Njegovo kraljevstvo koje je On obećao svima onima koji vjeruju u Njega.

AMEN

<<< nazad