<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6825, 9 Svibnja 1957

VAŽNOST ZAPOVIJEDI LJUBAVI I ISPUNJAVANJA ….

Ja vam opet želim objaviti Moje Evanđelje Ljubavi kroz Moje sluge, koje Ja Sâm za to izabirem, jer je potrebno da vam se Moje Božansko učenje donese u svoj čistoći. Ništa drugo osim Ljubavi ne može vas spasiti …. i stoga ni nije potrebno ništa drugo nego da ste neprestano podučavani (u) Mome učenju Ljubavi, da su vam zapovijedi Ljubavi isticane kao prvo i najvažnije i da ste poticani na to da neprestano nesebično činite djela Ljubavi, jer su jedino ona za vas od blagoslova.

Moji izaslanici vam doduše ne donose ništa novo, no što vrijedi što ste vi upoznati sa Mojim zapovjedima Ljubavi prema Bogu i bližnjemu a i pored toga ih ne ispunjavate …. stoga vam uvijek nanovo mora biti predočavana važnost njihovog ispunjavanja, i morate biti podučeni tome zašto ste vi utjelovljeni kao ljudi, zašto ste nesavršena stvorenja, i kako ponovno možete steći vašu savršenost koju ste nekoć posjedovali. Više nisu dovoljne same propovijedi, one prolaze pored vaših ušiju i ne prodiru više do u srce, one su za vas postale mrtve prazne priče kojima više ne poklanjate pažnju. Nadasve je bitno da ozbiljno razmislite o tome zašto sam vam Ja dao te zapovijedi dok sam hodio na Zemlji, i zašto vam uvijek dajem jedna te ista učenja.

Nadasve je važno ne samo da te zapovijedi primite na znanje, nego i da znate obrazloženje za njih …. Vaša blaženost sastoji se jedino u povezanosti, u sjedinjenju sa Mnom …. Čak i ako vam zemaljski život kao čovjek podari zemaljsku sreću i radost, ne možete se zvati blaženima, jer vaše stanje je nedostatno, vi ne možete sami odlučivati vašu sudbinu, i ne možete produžiti trajanje vašeg zemaljskog života kada vam je došao čas ….

A tada u prvi plan stupa manjkavo stanje vaše duše ako ona nije pronašla sjedinjenje sa Mnom. a onda se osjeća nesretno i može učiniti samo vrlo malo za to da promijeni svoje bijedno stanje. No na Zemlji je za nju vrlo lako pronaći sjedinjenje sa Mnom i da promijeni svoje falično, nepotpuno stanje …. Ona treba jedino živjeti u Ljubavi i tako se priključiti Meni Koji sam Sama Vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Ona treba učiniti jedino ono protiv čega se do tada branila: dati se ozračiti Mojom Ljubavlju, dakle htjeti sa Mnom stupiti u vezu ….

Onda će je i pogoditi zraka Moje Ljubavi i potaći ju na Ljubavna djelovanja, a tada sigurno dolazi i do njene preobrazbe, i kad je njen zemaljski život završen, ona može ući u područje svjetla, kako bi tada u snazi i slobodi mogla djelovati na vlastito zadovoljstvo. No čovjek je pri početku svog utjelovljenja na Zemlji još opterećen krivo usmjerenom ljubavlju, on misli pretežno na samog sebe, i njegovo razmišljanje i namjere usmjereni su samo poboljšanju njegove vlastite životne situacije, jer još ga u svojoj vlasti ima ovaj (Sotona), koji je sâm lišen ikakve Ljubavi.

Uz to je još čovjek i bez znanja, mora ga se podučiti, mora mu se približiti jedno znanje s kojim se on misaono mora uhvatiti u koštac kako bi u njemu i mogla nastati volja da se poveže sa Mnom …. jer o toj volji ovisi njegovo spasenje duše, njegova daljnja sudbina u vječnosti. I pošto je Ljubav sredstvo koje mu jamči blaženost, on dakle uvijek i iznova mora biti na to upućivan i potican na djelovanje u Ljubavi. Ako on onda dopusti da se na njega lako izvrši utjecaj, ako dopusti da ga gane njemu vidljiva nevolja bližnjih i potakne ga na to da im nesebično pomaže, na taj način će vrlo uskoro u sebi doći do spoznaje da je to njegova stvarna svrha zemaljskog života, i njemu će biti shvatljive Moje Božanske zapovijedi Ljubavi.

Ljudi koji su otvrdnuta srca, njima ni ove Moje zapovijedi ne govore ništa ali oni su u jednoj očajnoj situaciji jednom kad im je zemaljski život završen. I stoga se Ja uvijek nanovo trudim razjasniti važnost Mog učenja Ljubavi …. Ja im ne prestajem davati uputstva, Ja činim da im se na čudnovati način dostavi znanje o Mom Božanskom učenju Ljubavi a istovremeno i razlog Mog zemaljskog hodočašća koji bi im trebao biti primjer za to do čega način života u Ljubavi može dovesti: do potpunog obogotvorenja (deifikacije) duše ….

Ja doduše i kod njih samo rijetko nalazim vjere, no i usprkos tome uvijek nanovo u svijet šaljem Moje učenike da ljudima objavljuju Evanđelje Ljubavi. Tko u to vjeruje postati će blažen, jer on će se potruditi živjeti u Ljubavi. No bez Ljubavi za čovjeka nema uspjeha, nema duhovnog napretka, nema blaženstva nakon njegove smrti …. I stoga se uvijek nanovo ljudima približava Moje učenje Ljubavi, uvijek nanovo moram činiti da od gore zazvuči Moj glas te propovijedati Ljubav kroz usta Mojih sluga …. I ne mogu im podariti ništa drugo …. tj. nikakvo daljnje znanje …. dok god oni sami ne prakticiraju Ljubav, pošto se oni tek tada spajaju sa Mnom i tada od Mene mogu bezgranično primati Svjetla i Snage …. AMEN

<<< nazad