<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6752, 2 Veljača 1957

PRAVI PUT …. PRAVI VODIČ ….


Svi idite putem koji vodi (prema) gore …. Uzak je i neprohodan, ali se prepreke mogu preći, ako se prepustite dobrom vodiču, Koji poznaje taj put, i Koji će vas sigurnom rukom (s)provesti pored svih prepreka i grebena te Koji bira i najkraći put do cilja. Ne bojte se poteškoća i nedaća koje su pred vama, jer i za to će vam vaš vodič dati snage pa ćete sve prevladati bez napora te ni put više nećete doživljavati tako strmim i neprohodnim kao što ste to u početku vjerovali. A ako se osvrnete unatrag, činit će vam se kao dječja igra, tako da i vaše bližnje pozivate na to da odaberu taj put koji vas dovodi do cilja.

A (taj) cilj su vrata u kraljevstvo svjetlosti, koja su otvorena za vas koji ste išli ovom uskom stazom prema gore. Tako da u vašem zemaljskom životu sve teško, sve udarce sudbine, nevolje, bolest i promašaje morate promatrati kao takve prepreke, koje vam uvijek iznova priječe put ka gore i koje vi hrabro morate prevladati, a ne smijete ih izbjegavati i gubiti se sporednim putevima koji vam se naizgled čine lakšim …. Jer tī odvode daleko od pravog cilja.

Stoga uzmite na sebe sve poteškoće koje vam zemaljski život pruža …. Molite za snagu, obratite se pravom vodiču, i budite sigurni da ćete ih prevladati pošto vam taj Vodič pomaže a Njegova pomoć uvijek je jamstvo za postizanje cilja. Ravan put (bez uspona) ne zahtijeva nikakvu primjenu snage, no tako uvijek ostajete na istom stupnju …. A trebate doseći visine (vrh). Gore je vaša blaženost, jer još se nalazite dolje, gdje je područje nesreće, iz kojega se trebate izdići da biste mogli postati blaženi.

Dakle morate primijeniti silu i stoga se povjeriti snažnom vodiču, a kad je On jednom preuzeo vodstvo, onda ćete takoreći biti nošeni prema gore, jer sama vaša volja za postizanjem visine, snaga je koja ostvaruje vaš uspon. Zato vam je mukotrpan zemaljski život uvijek dokaz toga da se nalazite na putu uspona …. S druge strane u opasnosti ste kad život od vas ne zahtjeva nikakvu upotrebu sile.

Pritom nemojte misliti na tjelesne napore, nego više na onu silu koja zahtjeva prevladavanje patnji i nevolja svih vrsta, jer vi se morate umiriti u svim ispitima koji su vam namjenjeni, a i to “umirenje”, to “predano nošenje” zahtjeva snagu, koju možete crpsti iz vaše vjere i vaše ljubavi …. Strpljivo nošenje patnje isto je prevladavanje prepreka na putu prema gore, tako što predano na sebe uzimate ono što vam spašava dušu, koja tako postaje sve lakša kad se može lišavati svojih troski pa joj uspon pada sve lakše.

Za vas postoji samo jedno: Božanskom vodiču Isusu Kristu prepustiti se s punim povjerenjem, da On preuzme vodstvo i da Ga vi onda bez oklijevanja slijedite, kako god i kamo god vas On vodio …. A ako je to preko patnje i nevolje, onda On i zna da vam taj put donosi uspjeh, da je on ispravan i najkraći put za vas, a onda ga morate biti spremni ići bez protivljenja, i nećete zažaliti što ste se prepustili Njegovom vodstvu.

Molite samo za snagu da budete dorasli svim preprekama, ali ne molite za njihovo otklanjanje …. Jer vaš vodič uvijek se nalazi uz vas te vas podupire i pruža vam pomoć tamo gdje vam prepreke stoje na putu …. I svako prevladavanje takvih prepreka znači sigurno udaljavanje od dubine, a uspon će vam biti sve lakši što se čvršće pouzdate u pomoć Isusa Krista da vam On otvori vrata koja vode u kraljevstvo svjetla ….   

AMEN

<<< nazad