<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6751, 1 Veljače 1957

SVAKI ČOVJEK ZNA ZA BOŽANSKE ZAPOVIJEDI LJUBAVI ….

Svatko poznaje Zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, jer one su svakom čovjeku zapisane u srce utoliko da svatko sam na sebi osjeća kako se djelo Ljubavi odražava na njemu samome, kako on sam postaje sve sretniji kad je pokriven Ljubavlju od Mene Samoga ili od njegovog bližnjega. Tako da će i on iz toga moći zaključiti da bližnji ima isto pravo na Ljubav i da Ja Sâm zahtijevam Ljubav od čovjeka koji Mi je zahvalan za svoje postojanje.

Ali, u čovjeku može biti i ugušena sva iskra Ljubavi, on si u ljubavi prema samome sebi može podići prepreku za Ljubavno djelovanje na bližnjemu. No tada za Moje Zapovijedi Ljubavi zna kroz Moju Riječ, koja se u svijetu propovijeda i koja za sadržaj ima Moje učenje Ljubavi. Čak i to on može htjeti prečuti, pošto na Ljubavnu aktivnost nikada nije prisiljen …. a tad nastupaju stanja nevolje, koja pogađaju njega samoga ili njegove bližnje …. i opet mu biva predočena Zapovijed Ljubavi, on sam čeznuti će za Ljubavlju kad je pogođen nevoljom, ili će biti tako očigledno potaknut na prakticiranje Ljubavi prema bližnjemu radi nevolje koja je ovoga pogodila.

Niti jedan čovjek ne može reći da su mu Moje Zapovijedi Ljubavi ostale strane …. to što je tako malo Ljubavi među ljudima, potvrđuje moć koju je Moj protivnik zadobio nad ljudima …. a to opet potvrđuje to da se ne štuje Božanskog Spasitelja Isusa Krista, da nije priznat te da On zbog toga ni ne može doći u pomoć ljudima koji su izručeni vlasti Moga protivnika i koji će joj i podleći ako se ne obrate Isusu Kristu.

Onaj (protivnik) doduše ima veliku moć, no tu moć dajete mu sami vi ljudi, jer on vas ne može prisiliti da mu pripadate. A vi sami imate slobodnu volju i možete ju isto tako uposliti u drugom pravcu …. možete se povjeriti Isusu Kristu i predstaviti Mu svoju slabost, možete Mu i priznati da je vaše samoljublje još snažno i da ga se želite osloboditi, i On bi vam sigurno pomogao i obdario vas osnaženjem volje ….

No, vi vjerujete premalo, jer i to je utjecaj Moga protivnika, to da potkopa vjeru u Mene u Isusu Kristu. Vi ste podvrgnuti njegovom utjecaju, pa i pored toga vaša je slobodna volja da li mu dozvoljavate da upravlja vama ili se okrećete k Meni …. da li prakticirate Ljubav na vašem bližnjemu i tako Meni dokazujete vašu Ljubav ili uvijek mislite samo na vaše vlastito ja  i time se potpuno izručujete onome koji je ne-Ljubav. Kao ljudi već ste ponovo dosegli određenu zrelost, i ta zrelost osigurava vam i slobodnu moć odlučivanja …. od Mog protivnika ne možete biti prisiljeni, nego jedino kušani …. isto tako, Ja vas ne prisiljavam, već njegovim kušnjama suprotstavljam mnoge oblike milosti koje vi možete i koristiti …. no, odluka je na vama samima.

I nema čovjeka koji ne može donijeti pravu odluku …. jer svakom čovjeku Ja Sam u srce položio iskru Ljubavi, koja je Moj udio, tj. svaki čovjek u sebi može osjetiti i gajiti Ljubav, no mora se dati dotaći i ne smije pružati otpor. I do kraja njegovog života uvijek nanovo su mu predstavljane Moje Zapovijedi Ljubavi, jer čak i ako im ljudi ne poklanjaju pažnju, čak i ako propuštaju ispunjavati Zapovijedi, uvijek nanovo će čuti o tome, i one ne ostaju nepoznate niti jednom čovjeku, no samo ih se može naučavati, a nikada pod prisilom tražiti da ih čovjek ispuni.

Sloboda volje presudna je za to da li se čovjek stavlja na Moju stranu u Isusu, da li svoj život vodi u skladu sa Božanskim učenjem Ljubavi i time dakle postaje slobodan od svog mučitelja …. Neće biti prisiljavan, ali na svaki način će mu od Mene biti pružena pomoć, na svaki način biti će potican na djela Ljubavi, pošto jedino Ljubav može spasiti ….

AMEN

<<< nazad