<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6730, 7 Siječanj 1957

SVJESNI RAD NA DUŠI…

Ja želim u vama naći stalno prebivalište, kako bih se mogao kao Otac družiti (općiti) sa Svojom djecom… Tek onda je iznova uspostavljen izvorni odnos, u kojem ste vi stajali sa Mnom, kada sam vas Ja stvorio… Ali, Ja mogu u vašem srcu uzeti prebivalište jedino onda kada ste ga vi sami pročistili, i ukrasili za Mene, jer Ja mogu boraviti jedino tamo, gdje je najbistrija čistoća, gdje nisu preostale nikakve nečistoće, jer one sprječavaju Moje prisustvo, jer su one udio Mojega protivnika, koji mora biti u potpunosti istisnut iz vas, treba li Moje prisustvo biti moguće. I tako, vaš zemaljski zadatak se sastoji samo u tome da pripravite vaše srce, da ono Meni može služiti za prebivalište… No, ostvarivanje ovog zadatka zahtijeva vašu volju, a time također i žudnju za Mnom, koja onda potiče vašu volju da svjesno obavi ovaj rad: da pročisti srce od svega što bi moglo spriječiti Moje prisustvo. Već volja da se sjedini sa Mnom, od Mene će biti vrlo visoko cijenjena, a ona vam također donosi i dovoljno snage da sprovedete vašu namjeru… vi ćete prepoznati gdje morate intervenirati, što vi morate učiniti kako bi sebe tako oblikovali, da Ja mogu uzeti prebivalište u vama… Vi ćete znati da vi imate za pokazati još mnoge pogreške i nedostatke, vi ćete također svaki porok i požudu prepoznati kao prepreku za Moje prisustvo, i vi ćete se sada potruditi odbaciti ono što se Meni ne sviđa, i sve neplemenito preobraziti u vrline… onda ćete vi obavljati svjestan rad na duši, jer vas cilj mami: da budete zauvijek povezani sa Mnom. Tako u vama već mora biti zapaljena Ljubav za Mene, a ova Ljubav vas nagoni k Meni, i također vam daje snagu za preoblikovanje vašega bića, koje vi dobro prepoznajete kao ne-Božansko, kao ne-sukladno Mojoj volji… I tako svatko tko sebe samoga prepoznaje kao manjkavoga, također može biti siguran da ću mu Ja pomoći u promjeni… No, jao onima (loše za one) koji u sebi ne otkriju nikakav nedostatak, koji su uvjereni u svoju vrijednost, koji ne drže potrebnim raditi na sebi samima, i koji otuda nikada ne mogu primiti Mene u svoje srce, budući oni sami imaju vrlo veliko zlo… ponos, kroz kojeg se Moj protivnik čvrsto usidrio u njihovim srcima. Tko u najdubljoj poniznosti prepoznaje sebe samoga i svoju bezvrijednost, on moli od Mene snagu, pomoć, i milosrđe... A Ja ću mu pomoći, i također ga privući k Meni u žarkoj Ljubavi i žarkom milosrđu... Tko međutim ne prepoznaje svoju nedostojnost (niskost, pokvarenost), svoje nesavršeno stanje, nikada Me neće pozvati. On prolazi svoj životni put, i on jest i ostaje svjestan svoje vrijednosti. Ali on hoda bez Mene… jer čim bi on osjetio Moju blizinu, i njegova oholost bi nestala… On Me međutim ne može osjetiti, jer mu se Ja ne mogu približiti, budući on otvoreno nosi obilježje Mojega protivnika... A kroz to Me on odguruje; njemu nedostaje poniznost, koju Ja jedinu gledam, i obasipam obiljem milosti. A dok god vi hodate na Zemlji, svi vi ste također opterećeni nedostatcima i manama, pa je zato i potreban svjesni rad na vašoj duši, želite li vi Mene Samoga primiti u vaše srce, želite li se vi sjediniti sa Mnom, te duboku Očevu Ljubav doživjeti na sebi samima... No, volja da stignete do Mene i da se oblikujete za Mene, Meni je već dostatna kako bih vas Ja opskrbio snagom i milošću tako bogato, da vi ovaj rad preobrazbe na vama možete i ostvariti, jer Ja Osobno čeznem za vašim povratkom Meni, i zato ću pomoći svakom čovjeku, koji i sam teži ovom povratku k Meni.

AMEN

<<< nazad