<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6719, 20 Prosinac 1956

‘DOŠAO SAM NA SVIJET...’


Svi anđeli na Nebu Me hvale i slave zato što Sam sišao na Zemlju kako bi iskupio ljudsku rasu... Sve dok duša ne uđe u duhovno kraljevstvo ona neće prepoznati koji Sam čin Ljubavi Ja ostvarito za vas, jer čim je ona prosvjetljena ona može posvjedočiti svemu i prema tome također dokučiti puno značenje Mojeg silaska, Mojeg čina Spasenja, i u njezinoj Ljubavi i osjećaju zahvalnosti ona će uvijek jedino dati hvale i pjevati njezine slavopojke Spasitelju čovječanstva, Isusu Kristu, Kojeg sada prepoznaje kao njezina Boga i Stvoritelja od vječnosti i, u žarkoj Ljubavi, Mu je zauvijek privržena. Jedino Ljubavi-sklono srce može procjeniti dubinu Moje Ljubavi i milosrđa koji su Me nagnali da se spustim na Zemlju u svijet mržnje i okrutnosti... Ali ljudi su trpjeli ogromnu duhovnu nevolju jer bili su zakočeni od strane Mojega protivnika (Sotone) koji je nad njima imao potpunu kontrolu, koji ih je lišio sve slobode i od kojeg bi oni bili nesposobni sebe osloboditi bez pomoći.

Vidio Sam uzaludnu borbu ljudi koji su i dalje imali živu vjeru u Boga i Stvoritelja i Kojega su prema tome zazivali u njihovoj nevolji... Ja Sam ih već obavijestio davno prije kroz vidjeoce i proroke o pojavi Mesije... i sa tjeskobnom potrebom oni su očekivali ovog Mesiju budući su i dalje vjerovali u Mene. I stoga Sam im poslao Spasitelja od gore... Poslao Sam Mojega Sina na Zemlju kako bi se naknadno nastanio u Njemu, kako bi im Osobno govorio, kako bi im otkrio Sebe i usavršio njihova srca tako da bi naučili prepoznati Me i razumjeti kako Sam želio pomoći im izbjeći njihovu nevolju. Jer njihovo razmišljanje, također, je bilo daleko više svjetovno, oni su, također, Mene jedino smatrali za Spasitelja iz zemaljske nevolje budući nisu prepoznali njihovu duhovnu nevolju ali ova Me jedina motivirala spustiti se na Zemlju.

I zato Sam najprije morao pripremiti duše kroz Moje učenje, morao Sam ih ohrabriti i opomenuti da žive život Ljubavi i Osobno primjerom ukazati takav život Ljubavi, tako da su oni na taj način također stekli više znanja koje im je onda omogućilo razumjeti i cijeniti najveći čin Božanske Ljubavi... Premda se Moj silazak na Zemlju zasigurno dogodio sasvim prirodno on je unatoč tome bio asociran sa čudesnim popratnim pojavama koje su uskoro podarile onima, čija srca nisu bila potpuno lišena Ljubavi, blistavu iluminaciju s obzirom na to Tko je bio došao u svijet u djetešcetu Isusu.

Moja bezgranična Ljubav i milosrđe su tražili put kako pridobiti nazad Moje izgubljene žive tvorevine, i u Isusu, ljudskom biću, Ja Sam Osobno hodao tim putem... Premda je on bio izuzetno žalostan i gorak, on je unatoč tome donio izbavljenje porobljenoj ljudskoj rasi, on im je donio spasenje od Sotonine sile, on je Meni po-vratio nazad one od vas koji su željeli pronaći iskupljenje... Ja Osobno Sam došao na Zemlju... Ali bio Sam nesposoban pojaviti se u Mojoj moći i sili, koji bi vas bili potpuno konzumirali. Iz ovog razloga Sam došao neprimjetno u svijet u djetešcetu, koje je bilo i ostalo čahura za Mene dok čin Spasenja nije bio ostvaren, jer Ja Osobno Sam se zaputio stazom kroz Zemlju u ljudskom biću Isusu, Ja Sam postao čovjekom iz Ljubavi spram vas, Mojih živih tvorevina, kako bi vam pomogao vratiti se ponovno k vašem Bogu i Ocu od vječnosti.

AMEN

<<< nazad