<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6691, 17 Prosinca 1956

OPSJEDNUĆE …. GRIJESI OTACA ….

Svaki čovjek je od Mene opremljen onim darovima koji mu omogućuju sazrijevanje njegove duše, čak i ako je naizgled prirodno deformiran tjelesno ili mentalno …. Duša je u svakog čovjeka u onom stupnju zrelosti koji tek dopušta utjelovljenje na Zemlji. No tijelo isto tako mogu zaposjesti sile koje dolaze iz dubine, što je prepoznatljivo i na van kad čovjek čini stvari koje su potpuno protiv Mog reda …. U čemu duša čovjeka ne sudjeluje, jedino što se ne može (o)braniti od tih sila, koje nju samu potiskuju i iživljavaju se na ljudskoj čahuri.

A to što Ja to dopuštam, ima isto tako mudar razlog, ali ne treba vas dovoditi do zaključka da su takvi ljudi izgubljeni za vječna vremena, jer Ja sam uz tu dušu, tako da te sile ne mogu zavladati njome, i njena tiha patnja koja joj iz toga proizlazi, pridonosi njenom vlastitom pročišćenju, tako da ni njen prolazak Zemljom ne ostaje bezuspješan, čak i ako bližnji vjeruju da imaju posla sa najodvratnijim bićem koje je zrelo za pakao ….

Sad u vrijeme kraja pakao izbljuvava sve loše duhove, a ovi si onda traže gdje će boraviti, time što se ne daju utjeloviti, nego zaposjedaju slaba tijela, često na način da čovjeku koji je pogođen biva oduzet zdrav razum i svaka sposobnost odgovornosti …. Da si čovjek nije svjestan sam sebe te biva označen kao mentalno poremećen …. I pored toga, u njemu je utjelovljena samosvjesna duša, međutim ona je spriječena u svom zadatku zemaljskog života od strane takvih demona koji se iživljavau po nalogu svoga gospodara.

Duše tih ljudi svladavaju zemaljski put posebne teškoće, koji može biti utemeljen u najrazličitijim uzrocima; no oni nisu bez duhovne zaštite, i njihova bespomoćnost spram njihovih tlačitelja, strahovi koji ih muče često pridonose njihovom čišćenju daleko više nego normalan zemaljski put. To da se takve sile ljudskim tijelom mogu nekažnjeno služiti često je krivica samih ljudi, čiji grijesi se odražavaju na njihovoj djeci …. Ljudi koji su se u svojem zemaljskom životu prelako dali zavesti od Moga protivnika …. Ljudi koji su činili djela koja zahtijevaju veliku pokoru i čiji grijesi još nisu našli oprost kroz Isusa Krista, budući da Ga oni još nisu spoznali i još nisu izmolili oprost.

Potomci takvih ljudi još sudjeluju u nošenju tog grijeha, no njihove duše ne trebaju u sebi imati iste loše nagone, jedino što se putem grijeha predaka oslabljeno tijelo ne može (od)braniti od demona, koji žele posjedovati i njegovu dušu, a u tome su spriječeni, jer Ja doduše dopuštam tjelesne patnje kao pokoru za grijehe otaca, no nikada ne dopuštam da demoni naškode duši …. Jer ona se žrtvuje dobrovoljno, i putem takve jedne žrtve ona se sama izbavlja, i pomaže nespašenim dušama u onostranom da spoznaju svoju nepravdu i krenu putem prema Meni u Isusu Kristu ….

AMEN

<<< nazad