<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6643, 12 Rujna 1956

POTRAŽIVANJE SNAGE OSIGURAVA BOŽJU POMOĆ PREMA GORE ….

Samo uz Božju pomoć u zemaljskom životu ćete se moći izboriti sa napadima i tlačenjem Božjeg protivnika, jer sami se ne možete oduprijeti, pošto vam za to nedostaje snaga. Koliko god da su nezgodne kušnje s njegove strane, kako god lukavo i podmuklo da on ide na vas, u istoj mjeri vam na raspolaganju stoji Božja Milost, i uvijek od strane Boga možete očekivati pomoć, samo kad ju zatražite. 

Radi se samo o vašoj odluci glede toga kojem gospodaru se vi priklanjate, kojem gospodaru želite pripadati, i ako je vaša volja okrenuta Bogu, vi ćete kod Njega i zamoliti pomoć, koja će vam uvijek biti poslužena. Ali nikada se od protivnika Boga nećete moći osloboditi vlastitom snagom, pošto tu snagu ne posjedujete kad na Zemlju stupate kao čovjek. Vi ste si ju nekoć sami proigrali, tj. odbacili ste snagu koju vam je Bog poklonio u preobilju …. A kao slaba, nemoćna stvorenja sada ste utjelovljeni na Zemlji …. pa si sad morate snagu, koju ste nekoć odbili, ponovo izmoliti …. te će vam ona priteći neograničeno, pošto vam tu molbu Bog sigurno ispunjava, jer vi jedino s Njegovom snagom pronalazite put natrag k Njemu, a kako On želi vaš povratak, On će i učiniti sve kako bi vas ponovno zadobio, vas koji ste Mu bili izgubljeni beskrajno dugo vrijeme ….  

Dakle vaš zemaljski život je prazni hod ako ga živite izvan Boga, čak iako niste izjašnjeni instrumenti Njegovog protivnika, pošto vi, ako ne propadate ponovo u dubinu, bez Boga zaostajete na istom stupnju razvoja. No vaš put treba voditi uvis, a za to trebate snagu. Bog vam nudi tu snagu neprestano putem Njegove Riječi, Koja vas treba voditi k Njemu, Koja vas upozorava na jednog Gospodara nad vama i Koju vi želite primiti u svoja srca i živjeti Ju, pošto se snaga tada već prelijeva na vas i žudnja srca biva usmjerena na Boga, Koji vas neprimjetno vuče u visinu ….

No bez Boga vi ne postižete visinu …. Molite Ga za dostavu snage, obraćajte se Njemu, Kojega vi prepoznajete kao Onoga Koji je nad vama, i putem te molbe protivniku pružajte otpor, i on će morati odustati od vas, samo kad zazovete Boga za pomoć protiv njega, za snagu da bi mogli izdržati njegove kušnje. Jer Bog vas ne ostavlja bez pomoći, On vam daje rado i bogato, i Njegova struja Milosti vam neprestano pritječe ….

Otvorite se, i primajte neprestano snagu iz Boga, i vaš zemaljski život biti će blagoslovljen i voditi će vas k cilju …. Jer iako su kušnje velike, iako odluke u zemaljskom životu zahtijevaju vašu potpunu volju …. Božja Ljubav je toliko velika da On vama ljudima u daleko većoj mjeri podaruje snage i Milosti, te vi borbu protiv Njegovog protivnika itekako možete uspješno proći, samo ako se okoristite Njegovom Ljubavlju i Milošću …. 

AMEN

<<< nazad