<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6593, 12 Srpnja 1956

NANOVO-ROĐENJE ISTO JE ŠTO I USKRSNUĆE ….

Dan nanovo-rođenja za vas je istovremeno i dan uskrsnuća …. Kad si vaša duša osvijesti svrhu svog zemaljskog života, kad u slobodnoj volji uspostavi kontakt sa Mnom, sa duhovnim kraljevstvom, kad započne težiti Meni i Mome Kraljevstvu, ona izlazi iz svoga groba tame, ona se budi u jedan novi život …. Jer nanovo-rođenje duše i jeste baš taj prelazak iz područja Moga protivnika u Moje Kraljevstvo.  

Duša još boravi na Zemlji, no ona je rođena u tamu na početku svog utjelovljenja kao čovjek, i u slobodnoj volji se probila do svjetla, ona je tako ustala iz svoga groba kad se uspjela osloboditi iz svoga omotača uz pomoć Isusa Krista, sad kad je postigla duhovno nanovo-rođenje, sad kad joj je sve o čemu razmišlja i čemu teži duhovno usmjereno …. Tako da je ona dakle doživjela uskrsnuće iz noći smrti u svjetlo dana ….

Znači pod tim “danom uskrsnuća” misli se na taj prelazak, koji duša može poduzeti još na Zemlji i koji joj i u onostranom kraljevstvu jamči “život” u svjetlu i snazi …. dok međutim duše mogu ostati i u stanju smrti i nakon njihovog odlaska s ove Zemlje a da i pored toga nisu prestale postojati …. Jer niti jedna duša neće moći prestati postojati, koliko god nezrela napustila ovu Zemlju, samo što će se nalaziti u smrti sličnom stanju, nemoćna i u najdubljoj tami …. postoji, a i pored toga nije uskrsla u život ….

Uskrsnuće je izvjesno svakom čovjeku koji se u zemaljskom životu trudi uspostaviti vezu sa duhovnim kraljevstvom …. koji dakle voljno stremi prema gore, koji se ne zadovoljava samim zemaljskim postojanjem, nego priznaje jedno Više Biće, povjerava Mu se i potpuno Mu se predaje …. čija duša dakle doživi jedno novo-rođenje kad on izvrši taj unutarnji zaokret i preda Mi se u slobodnoj volji ….

A takva jedna duša neće se trebati bojati ni zemaljske smrti, jer ona samo napušta vanjski omotač, fizičko tijelo, i s proslavljenim tijelom ulazi u onostrano područje, u jednu ruku jer je neprolazna i jer je nadvladala i smrt, tamu i slabost, koje su isključene iz “života” u duhovnom kraljevstvu …. ali i jer je (ona) nešto živo vidljivo i onome koji živi …. A duša je sretna da se mogla osloboditi svog fizičkog tijela, koje je samo bilo okov za nju, dokle god je živjela na Zemlji.

No i nezrele duše oslobađaju se te tjelesne ovojnice pa i pored toga ostaju svezane, ostaju u svom grobu, u tami, u stanju ne-spoznaje, na vlastitu patnju i nevolju …. No i one još mogu uskrsnuti u život u onostranom kraljevstvu, i one mogu iskoračiti iz svoga groba, i one mogu doći do svjetla uz pomoć Isusa Krista, ako Njega, Koji je uskrsnuo od mrtvih, Koji je pobijedio smrt, zazovu, kako bi On odmaknuo kamen sa njihovoga groba, kako bi im On krivicu grijeha koji ih je držao u noći smrti, u grobu …. uklonio, da bi i oni mogli istupiti u svjetlo dana ….

Svi ljudi mogu uskrsnuti, no Isus Krist mora im pružiti pomoć …. I ako Ga se već na Zemlji zazove za Njegovu pomoć, za iskupljenje od grijeha i smrti, onda i duša već na Zemlji može doživjeti uskrsnuće, i ona vječno više neće umrijeti, pa i kad čovjek zemaljski propati smrt. No svaka duša je besmrtna …. tj. ona više ne prolazi (prestaje postojati), ma koliko duboko ona bila u grobu svoga grijeha, ona tamu svoga groba mora otrpjeti, ona mora uvidjeti svoju potpunu bespomoćnost da izađe iz svoga groba …. Ona to ne može i nužna joj je pomoć ….

Tako da ako ona prihvati pomoć koja joj se u Ljubavi nudi, onda će se i sjetiti Onoga Koji joj jedini može pomoći da uskrsne …. Ona će zazvati Isusa Krista, Koji je Osobno ustao iz Svoga groba, Koji je nadvladao smrt i Koji može odriješiti svaki okov …. Koji Svoju ruku nudi svakoj duši, da bi mogla izaći iz groba, da bi ušla u život koji onda više ni ne može izgubiti ….

AMEN

<<< nazad