<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6540, 5 Svibanj 1956

BOŽJE VODSTVO I PREDANJE VOLJE...

Vi ćete voditi blagoslovljen zemaljski život, ako se vi sasvim i u potpunosti predate Meni, i svjesno pokušate ispuniti Moju volju. Onda je slomljen vaš nekadašnji otpor, i zemaljski život sada služi još jedino za to da se postigne obogotvorenje (deifikacija) vašeg bića, koje vam donosi dijeteštvo Božje. Jer, čak i ako je vaša duša sada potpuno okrenuta Meni, vaše tijelo je međutim sastavljeno od još nezrelih supstanci, čije sazrijevanje vi trebate i možete potpomoći tijekom vašeg zemaljskog života. A i duša će pokazati još nepotpuno sazrjele supstance, koje se u pred-utjelovljenjima nisu u potpunosti uklopile u Moj red od vječnosti, i najprije moraju doći u zakoniti red, što međutim vi lako možete postići upravo kroz vaš svjestan način života, kroz vašu spoznaju o svrsi vašeg zemaljskog života. Gdje međutim postoji volja da se sasvim podredi Mojoj volji, tamo više nema ni opasnosti da bi čovjek mogao podbaciti, jer je on poput djeteta vođen Očevom rukom,  i on zato ne može zalutati. No, da bi se volja podredila Mojoj, prije svega mora postojati duboka vjera u Mene kao Boga i Stvoritelja, i kao Oca Svoje djece... Jer, tek ovo posljednje određuje povjerenje u Onoga, Čije dijete želi biti čovjek, koji se međutim najprije osjeća samo kao Njegovo stvorenje. Čovjek sada prelazi u Moju skrb, on se podlaže Mojemu vodstvu u čvrstoj vjeri da će sada biti i ispravno vođen. Kako bi lako svi ljudi mogli doći do savršenstva još na Zemlji, kada bi oni imali ovu vjeru, da oni trebaju Vodiča, ako oni žele ići (isp)ravno, ako oni žele ispuniti svoj zemaljski zadatak... No za to je prvo potrebno znanje, da svaki čovjek ima zadatak, kojeg treba ispuniti u zemaljskom životu.  A, gdje nedostaje ovo znanje, bit će i teško pronaći vjeru u Boga i Oca, i stoga neće biti ni uspostavljena veza s Njim kroz predanje volje. No, svaki bi čovjek svrhu svoga zemaljskog života morao smatrati istinitom (zamislivom, vjerojatnom), i svaki čovjek bi stoga ponekad također morao zapasti u nemir, i sebi postaviti pitanje. No, užurbanost svijeta njega sprječava u tome, i ako se u njemu jednom pojave takva pitanja, onda će ih tisuću drugih misli brzo iznova otjerati... osim ako ne postane svjestan bezvrijednosti i propadljivosti zemaljskih dobara, i on stoga potraži drugu svrhu života... I zato Ja moram uvijek iznova ljudima stavljati pred oči ovu 'propadljivost zemaljskog', Ja njima moram uzeti ono za što im srce prianja, Ja njima moram tako često nanijeti bol, da oni dođu do spoznaje bezvrijednosti onoga što zaokuplja (drži zarobljenima) njihove misli. Onda Ja katkad mogu postići da oni traže i teže drugom cilju, a onda je moguće i da oni podlože svoju volju Onome, Kojeg oni moraju prepoznati u gubicima i svakovrsnim udarcima sudbine. No ljudi često idu dugim stranputicama (pogrešnim putevima), dok se ne upute pravim putem, no to bi bilo nadasve lako, ako bi se oni već od početka svog zemaljskog života dopustili voditi... što međutim zahtijeva duboku vjeru... Ali, vjera im ne može biti dana, ona mora biti stečena kroz Ljubav-no djelovanje, onda se čovjek više neće opirati da prihvati njemu dostavljene poduke o Meni i Mojemu Biću... Onda će se on pokušati dovesti u kontakt s Bićem u Koje on sada želi vjerovati... A Ja vas svih uvijek iznova uvjeravam, da će najmanja dobra volja od Mene biti prepoznata i uzeta u obzir, da Ja sada očigledno prilazim svakom čovjeku koji ovu volju omogući prepoznati, i da vi sada možete znati da ste stalno od Mene vođeni, čim vi to samo želite, čim se vi odreknete svog nekadašnjeg otpora, i želite živjeti Meni na zadovoljstvo. Ova vaša promjena volje, bezuvjetno za sobom povlači i vašu promjenu bića, jer vam Ja Sam pomažem, jer Ja više nikada ne napuštam onoga tko se jednom odlučio za to da svoju volju podloži Mojoj. A vama ljudima bi uistinu trebalo biti lako priznati Boga i Stvoritelja... Koji međutim želi biti vaš Otac, i Kojemu vi zato također u punom povjerenju uvijek možete doći po Njegovu pomoć... On će uvijek biti tu za vas, ali nikada vas neće određivati protiv vaše volje.

AMEN

<<< nazad