<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6527, 20 Travanj 1956

POKUŠAJI PROTIVNIKA DA SE POTAJNO UŠULJA...


Ne dopustite da ikakva tjeskoba zavlada nad vama, jer to je djelovanje Mojeg protivnika (Sotone) koji će iskoristiti sva sredstva da vas razdvoji od Mene. Sve što vam daje osjećaj da ste udaljeni od Mene je njegovo djelo, ali vi ovo možete sami eliminirati tako što ćete se sve više prisno udružiti sa Mnom. Vjerujte Mi, ja ću uvijek biti sa vama sve dok se vaša volja odnosi na Mene... Vjerujte Mi da on neće biti u stanju stići nigdje i da će svi njegovi napori biti uzaludni budući ću ih Ja Osobno učiniti neučinkovitima... Vaša tjeskoba je prema tome potpuno neutemeljena, jer on, naposlijetku, nije snažniji nego što Ja jesam, a Ja vam obećajem Moju zaštitu u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nedaći (1 Ivanova 4:4). Unatoč tome on će nastaviti pokušavati i vi sami mu nudite ovu priliku čim on uoči da ste slabi i plašljivi. Dok će on smjesta popustiti ako nađete pribježište u Meni sa kompletnim povjerenjem u Moju pomoć. Ja Sam vam često skrenuo pažnju na činjenicu kako se on šulja uokolo kako bi sebe osvetio (1 Petrova 5:8), kako bi onesposobio vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo... Iz ovog razloga vi morate nadvladati vaše slabosti i zaklinjati Me za snagu i vi je hoćete primiti... Pa ipak, odlučujući činbenik je vaša vjera čija žestina ga može otjerati trenutno ali on iskorištava njezinu slabost za njegovu vlastitu korist. On neće biti sposoban dominirati nad vama, budući vi pripadate Meni naračun vaše volje, ali on vas i dalje može zastrašiti i uznemiravati, i onda se morate boriti protiv njega nalazeći pribježište u Meni i potražujući Moju posebnu zaštitu, čemu on nije dorastao. Ali Ja isto tako neću spriječiti njegov smjer djelovanja, naposlijetku, Ja želim da vaša vjera postane rastuće snažnija sve dok protivnik konačno ne može pronaći nikakve mete, sve dok ne bude morao shvatiti kako njegove kušnje ničemu ne koriste. Vi doista možete biti daleko snažniji od njega budući imate jednu neizmjerljivu količinu snage od Mene na vašem raspolaganju, ali vi ga također morate prepoznati, bez obzira u kojem vam on obliku prilazi (2 Korinćanima 2:11)... Sve što vam potiče nespokoj, sve što se razdiruće nameće između vas i Mene, što želi spriječiti vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo... svaka sumnja, sav strah i svako otpadanje (skretanje)... su metode Mojeg protivnika, one su bez ikakve greške napori s njegove strane da vas obori, udalji od Mene, da uzdrma vašu vjeru i utrne svjetlo odgore. I on neće popustiti, opet i iznova će on pokušati ušuljati se i uzrokovati pustošenje...
Ali opet i iznova Ja ću također biti voljan zaštiti vas, Ja vas neću nikada ostaviti njemu bez borbe. Vi, međutim, možete puno dobiti i svaka njegova kušnja može osnažiti vašu vjeru sve dok više niste meta za njega, sve dok mu snaga vaše vjere ne dopušta ušuljati se... Vi ljudi ste svi predmetom njegovog utjecaja ali sve dok ne pripadate Meni vi ne mislite kako je njegov utjecaj loš i voljno mu popuštate, jer on je i dalje vaš gospodar kojem se ne odupirete... Ali svatko tko već pripada Mojima Vlastitima doživljava sve što dolazi od njega kao uznemiravanje (napadanje), i stoga to bi za vas trebao biti znak da budete oprezni ako postanete tjeskobni ili ste progonjeni od strane tegobnih misli... Onda ćete znati kako je on na djelu, onda bi se trebali vrlo ozbiljno zaputiti stazom ka Meni i ova uznemiravanja će prestati jako brzo. Vaš zemaljski život ne treba biti bolan i težak; vi možete provesti svaki dan u sretnom veselju samo ako Mi se pridružite sa svim vašim srcem i izručite Mi svaki problem sa kompletnim povjerenjem... Onda ću se Ja pobrinuti za vas i voditi vas sigurno i pouzdano na stazi uspona, jer onda ste vi totalno sebe izručili Meni i Moj protivnik više neće imati prava nad vama.

AMEN

<<< nazad