<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6480, 19 Veljača 1956

DJELOVANJE DEMONA .... OPSJEDNUTOST ....

Proces izbavljenja palog duhovnog odvija se tako kako je Moja Mudrost od vječnosti odlučila, jer jedino Ja znam deformaciju onoga što je nekoć proizašlo iz Mene u svom savršenstvu, te stoga znam i sredstva i načine (puteve) za povratak (oblikovanje nazad) u izvorno stanje, k postizanju negdašnjeg savršenstva. Obogotvorenje Mojih stvorenja Moj je cilj, koji ću Ja sigurno jednom i postići. No to obogotvorenje zahtijeva nezamislivo duga vremena, zahtjeva vječnosti za ljudske pojmove, dok je pak za Mene vrijeme nevažno, pošto sam Ja (Ja jesam) od vječnosti u vječnost.

Dokle god je biću oduzeta svjesnost …. Dokle god to u svrhu postizanja njegovog cilja od Mene razgrađeno duhovno još prolazi najrazličitije tvorevine, tom duhovnom još nedostaje i pojam vremena. Tek kad su se one duševne čestice koje su pripadale izvornom stvorenju opet sabrale i sad kao “duša” nastane ljudsko tijelo, to biće postaje samosvjesno, pa mu onda i vrijeme postaje pojam …. Sad to biće …. nekoć pali praduh …. treba još samo kratko vrijeme poraditi na sebi, kako bi privelo kraju proces spasenja, ako je za to voljno.

No u tom kratkom vremenu zemaljskog života bitno je svim silama stremiti tom cilju: izvršiti konačno čišćenje, osloboditi dušu od svih nečistoća koje još prianjaju uz nju, pošto se još nalazi u području onoga koji je zaslužan za njezin pad u ponor. A njegovo područje puno je demona, takvih bića koja su zakazala u zemaljskom životu, koja nisu mogla skupiti volju da se od njega odvoje, koja po vrsti svoga bića sliče svome vladaru i ispunjena su mržnjom spram sveg stvorenja što stremi ka gore …. Ti demoni okružuju ljude i trude se zadobiti utjecaj na dušu …. na razmišljanje, osjećanje i htijenje čovjeka …. I čovjek se sad mora svim snagama boriti protiv njihovih navaljivanja …. što i može uz pomoć Isusa Krista ….

Znači ti duhovni demoni nastoje u čovjeku poticati sve loše osobine, tako da se može reći da je svaki porok, svaka mana, svaka neplemenita osobina djelovanje takvih demona na ljudsku dušu i da se ti demoni mogu i utvrditi u čovjeku, ako se on njima prepusti da potpuno ovladaju njime …. ako nema nimalo volje da im pruži otpor …. Onda će morati činiti velike napore kako bi se tih demona riješio, i samo čvrsti priključak na Isusa Krista, gorljiva molitva Njemu za pomoć, osloboditi će ga od tih bića, koja su međutim sama još puna otpora protiv svake zrake Ljubavi, pošto kao Sotonini sljedbenici mrze sve dobro i zato im ni nije dozvoljeno da se utvrđuju u ljudima koji svjesno streme Meni.

Doduše uvijek će djelovati iz vana, no može ih se daleko lakše odbiti …. Ali kad su jednom zaposjeli dušu, onda je oslobađanje od njih izrazito teško i zahtjeva snažnu volju …. I tad vi ljudi možete govoriti o opsjednuću, tad je djelovanje sotonskih sila očigledno …. A obrazloženje je u tome da duša u svom pred-razvoju nije postigla stupanj, a vrijeme njenog utjelovljenja je došlo i zato je zemaljska borba posebno teška kako bi se oslobodila od svih nagona, poroka i žudnji, koje tim demonima pružaju priliku da ju tlače ili se pak kod nje uteknu.

Duša je sama po sebi pali pra-duh, protiv kojega se drugi pra-duhovi po nalogu svoga gospodara bore kako bi mu onemogućili povratak  …. No uz tog palog praduha stojim Ja Osobno, i putem Mog čina spasenja je podignuta barijera između toga kao čovjek na Zemlji živućeg praduha i demona iz dubine …. Svaka duša, koja prizna Mene i Moj čin spasenja, sklanja se iza te barijere i od tih demona ne može više biti tlačena tako da im potpada …. jedino ih misaono može doticati otrovnno isparenje iz tame, što čini nužnom neprestanu budnost, neprestanu molitvu i intimno sjedinjenje sa Mnom …. Vi ljudi niste djelovanju tih sotonskih sila izručeni ako se i sami protiv toga branite …. Jer za to sam Ja umro na Križu da bi sila Sotone bila slomljena ….

AMEN

<<< nazad