<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6381, 20 Listopada 1955

OKRETANJE BOGU U SLOBODNOJ VOLJI …. SPONA LJUBAVI ….

Uspostavljena je veza koja Me sa Mojim stvorenjem za vječno spaja jednom kad se ono u slobodnoj volji okrene Meni, kad takoreći uhvati zraku Ljubavi, koja stvorenje onda privlači k Meni i ne dopušta da ono ikad (ot)padne. Ta veza je neraskidiva, i ako ju je čovjek jednom uhvatio, ona ga čvrsto i drži i on se od toga više nikada neće moći odriješiti …. No Ja ovdje govorim samo o onima koji svoj pogled istinski upravljaju na Mene, ne o onima koji se samo formalno opredjeljuju za Mene, koji Me još nisu učinili sadržajem svojih žudnji, svog razmišljanja i stremljenja. Jer Ja govorim samo o najdubljim osjećanjima čovjeka, o njegovim skrivenim mislima, o onome što ispunjava njegovu dušu. Govorim o volji čovjeka, koji Me je iz vlastite pobude tražio i pronašao.

Govorim o volji, koju nitko ne može prisiliti, koja se ne može izvana manipulirati, nego se izdiže iz duše i može se usmjeravati onome što ju privlači. To je trenutak nanovo-rođenja kad Me čovjek pronađe i kad uhvati Moju Ljubav-nu zraku, kojom ga Ja svezujem za Sebe za vječno. Kakav god njegov put da bio …. on sasvim izvjesno vodi Meni, čak i ako čovjek prolazi kroz promašaje i zabune i izgleda kao da se opet udaljio od Mene …. 

Ja vječno nikada ne odustajem od onoga koji je dobrovoljno došao k Meni, čak i ako je on u svojoj slabosti kao posljedici nesavršenstva često u opasnosti da napusti pravi put. Ja i na krivim putevima idem pored njega i gurkam ga uvijek nazad na pravi put, jer na to imam pravo pošto se on slobodno odlučio za Mene i to odlučivanje mu onda i osigurava Moju neprestanu pomoć. Jer, Ja znam da upravo takvi ljudi bivaju izuzetno napadani od Mog protivnika, a Ja ću znati kako spriječiti to da ovaj nad njima zavlada.

Jedino Ja znam čija volja se Meni slobodno, iz vlastitog poticaja okrenula, i zato vi ljudi ne možete suditi o tome tko Mi s obzirom na svoju volju već pripada a tko Mi je još dalek, jer nije sve kako se čini …. No možete biti sigurni da Ja svakome tko ozbiljno stremi k Meni pomažem (na putu) prema gore. Jer Ja se ne dam zavarati. Ja poznajem duševno stanje pojedinca, poznati su Mi svi motivi njegovih postupaka i razmišljanja, i uistinu ispravno prosuđujem, svakom čovjeku dostavljam svu zamislivu pomoć ako prepoznam ozbiljnost njegovog nastojanja. 

No vi ljudi često se date zaslijepiti lijepim riječima, bližnje procjenjujete s obzirom na privid, često donosite ishitrene prosudbe, dovoljne su vam tvrdnje ili pobožne geste da bi povjerovali kako je bližnji na pravom putu prema Meni …. a i pored toga on Mi još može biti vrlo dalek i gotovo da ne napreduje ni koraka, sve dok ne uđe u sebe te tada i uhvati Moju Ljubav-nu zraku uz pomoć koje se onda sa Mnom spaja za vječno.

A Ja uvijek čekam samo taj trenutak svjesne žudnje za Mnom, kojega nikada ne propuštam, jer tek tada ste izbjegli opasnost da opet za vječno dugo vrijeme Meni budete izgubljeni. Pa i pored toga će i tada borba biti teška, no vi sigurno postižete vaš cilj, jer se tada možete uvijek držati za Moju Ljubav-nu sponu koja vas sve više vuče prema gore i koja vas nikada više ne pušta, jer ste sretni da ste u vašem zemaljskom životu našli uporište ….

Ali do te odluke mora doći svaki čovjek od sebe …. Nitko mu to ne može određivati ili ga na to nagovoriti, pošto Ja vrjednujem samo ono što dolazi iz središta srca …. No čovjeku se može skrenuti pažnja na Mene, tako što sam mu Ja predstavljen kao Ljubav-ni Otac, Koji žudi za Svojom djecom …. tad dijete može pokušati uspostaviti ispravan odnos prema Ocu, te će osjetiti Ljubav Oca i voljno će Mu se prepustiti …. A Ja čekam na taj trenutak koji će Mi vratiti Moju djecu …. I Ja od tada bdijem nad njima i nad tim kakav im je daljnji životni put …. On će ih voditi do cilja, jer Moja Ljubav ne dopušta da išta više propadne što Me je jednom pronašlo u slobodnoj volji …. 

AMEN

<<< nazad