<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6273, 2 Lipanj 1955

PODLAGANJE VOLJE... ODGOVORNOST...

Vi više ne snosite odgovornost za svoj zemaljski život, čim ste se vi predali Meni... čim ste vi Meni odobrili pravo da na vas djelujem, čim ste se vi odrekli svoje volje i u potpunosti ju podredili Mojoj. Onda Ja mogu za vas djelovati, onda se Moja volja može ostvariti u vama, onda u vama može djelovati Moj Duh, koji će vas uistinu uvijek voditi tako, kako je za vas korisno... No, to zahtijeva snažnu vjeru, uvjerenu vjeru da ste vi Moje dijete, i da se možete pouzdano predati svome Ocu, jer vas On ljubi, i moćan je i mudar. Jednom kada ste uspostavili ovaj odnos, onda vi sebe možete nazvati blagoslovljenima već na Zemlji... Onda vi svojim zemaljskim putem idete još samo kako bi mogli drugima pomoći da dođu do iste spoznaje, jer ste vi sami Mene spoznali, i vi ste u slobodnoj volji postali Moji, kroz predavanje vaše volje Meni. Vaše razmišljanje, volja i djelovanje će sada biti određeni od Mene, a vi ipak imate slobodnu volju... Vi sami mislite, želite i postupate onako kako to odgovara vašoj volji, jer je Moja volja već postala tako moćna u vama, da vas ona ispunjava, i vi ne možete djelovati protiv nje... Ali, onda se vi ne morate bojati da Me možete rastužiti, jer će sve što poduzmete biti dobro i ispravno... dok god vi održavate prisnu vezu sa Mnom... odnosno, Moj protivnik će uvijek htjeti narušiti ovu prisnu vezu sa Mnom, pokušavajući usmjeriti vaš pogled i misli na stvari koje pripadaju njegovom kraljevstvu... A ako mu uspije da vi potpadnete njegovim željama, onda vi sami olabavljujete vezu sa Mnom, i onda vi morate biti na oprezu... Zato svaki dan iznova sebe preporučite Mojoj Ljubavi i milosti, i želite da vas Ja volim i pazim, i vi mi onda uvijek dajete pravo da Sebe postavim između vas i Mojega protivnika, kada vas on želi zavesti... To je vaše sigurno oružje protiv njega, da vi Mene učinite svojim Čuvarom... da vi želite biti Moji i predate se Meni. Onda se svi napadi odbijaju od vas, onda vi zatvarate svoje oči pred mamljenjima svijeta, onda vi živite samo za Mene i u Meni, onda su sve vaše misli usmjerene na vaše duhovno savršenstvo, onda vas uzbuđuje (potiče) jedino odnos (druženje) sa Mnom, i vaš se rad nepodijeljeno tiče jedino duhovnih ciljeva... I onda oko sebe podižete jaki zid, kojeg Moj protivnik više nije sposoban srušiti... Vi ne možete izmjeriti koji blagoslov leži u predanosti Meni... ali, ako vam Ja kažem da ste vi onda slobodni od svake odgovornosti, svake brige za vaše duhovno dobro... ako vam Ja kažem da vi onda više ne možete pasti, jer vas Ja držim i sigurno vodim prema gore... onda vi ne smijete dopustiti da vas zanima ništa drugo nego da osigurate Moju Ljubav, vi trebate htjeti Meni pripadati i onda sve prepustiti Meni... I to će izaći na dobro... Zato ne brinite o zemaljskom, jer sve je uključeno, ako vi sebe predate Meni, da Ja brinem za vas... Vi ćete sada duhovno i fizički stajati u Mojoj skrbi, i Ja pokrivam duhovne i fizičke potrebe, jer ste se vi odrekli svakog otpora koji vas je jednom odvojio od Mene, ako se sada bezuvjetno predate Meni... Onda je razdvojenost dokinuta, a iznova biti sjedinjen sa Mnom je sigurno jamstvo za razmišljanje, volju i djelovanje prema Mojemu vječnom redu... Jer, vi sami ste onda još samo izvršitelji Moje volje, ali u punoj slobodi, jer vi više ne osjećate prisilu s bilo koje strane, budući vi u sebi nosite istu volju, i sada pripadate Meni do u svu vječnost.

AMEN

<<< nazad