<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6260, 17 Svibnja 1955

TIJELO …. DUŠA …. DUH ….  ZADATAK SJEDINJENJA….

Čovjekova je svrha da se njegova duša sjedini s duhom u sebi …. Ako je svrha ispunjena, sudbina duše tada je već zajamčena, tad je zemaljski život već bio uspješan, jednom kad duša napusti ovu Zemlju. Pri početku utjelovljenja su oboje …. duša i duh …. još odvojeni, jer je duša kao sebe svjesno biće svojom voljom izvršila to odvajanje. Pa se sad opet mora svojom voljom sjediniti, ona sama mora tražiti spoj s duhom, ona duhu mora otkriti svoju spremnost na Ljubav, pošto je on tada odmah spreman pomoći joj …. Jer, Bog Osobno …. Otac-Duh od vječnosti …. tada joj izlazi u susret.   

On vrši utjecaj na dušu, jer duši je za zemaljski život pridodana jedna iskra Njega Samoga, koja pak kao Božji udio djeluje vodeći i poučavajući, te dušu privlači k Sebi, a isto tako neprestano stremi Ocu-Duhu od vječnosti …. Jedino što se treba dogoditi je sjedinjenje duše s njenim duhom da bi se osigurao konačni cilj: sjedinjenje s Bogom, koje znači slobodu i blaženost.

Jednostavno je rješenje naći smisao života, pa opet, samo rijetko tom rješenju ljudi teže, pošto im je ono neshvatljivo dokle god je duša još ostala sasvim nedotaknuta, dokle god ona duhovnoj iskri u sebi nije dala pravo da ju poduči …. dokle god ona odvojenost između sebe i duha još nije premostila putem vlastitog djelovanja u Ljubavi …. toliko dugo ona ne spoznaje svoju svrhu zemaljskog života, i njeno razmišljanje i žudnje su usmjerene samo zemaljski …. A toliko dugo je i njezin zemaljski život bez uspjeha (rezultata) i ne donosi joj niti najmanji uspon, jer sjedinjenje duha i duše je svrha i cilj njenog zemaljskog života.   

A pošto to sjedinjenje uvijek jeste i ostati će jedan čin slobodne volje, uvijek se od strane Boga i svjetlosnog svijeta može vršiti utjecaj na volju čovjeka, tako da ona promjeni svoj dotadašnji smjer …. no uvijek jedino uz poštovanje njene slobode, što zbog toga iziskuje ogromno strpljenje i ustrajnost. Duhovno nisko stanje ne bi bilo tako užasno nisko kad bi se volja čovječanstva mogla prisilno urediti, no to bi bilo beskorisno za duhovni razvoj pojedinog čovjeka čak i kad bi se na Zemlji moglo uočiti izvjesno stanje mira umjesto sadašnje nevolje …. Sloboda volje mora biti očuvana, čak i ako to ima za posljedicu potonuće bića u ponor ….

Ljudi se dobrovoljno moraju vratiti k Bogu, oni u njima nastanjeno samoljublje dobrovoljno moraju promijeniti u bezinteresnu Ljubav prema bližnjemu te time postići sjedinjenje svoje duše s duhom …. No na svaki način oni nalaze podršku od strane Boga i svjetlosnog svijeta, jer svi događaji u zemaljskom životu ljudima prilaze tako da je moguće preobraćenje volje …. Duša je neprimjetno privlačena od Boga …. i čim je spremna odustati od negdašnjeg otpora, ona biva obuhvaćena Božjom Ljubavlju …. tada ona duhu u sebi poklanja pažnju (sluša ga), i tada vječno više ne može ponovno propasti u područje tame ….

AMEN

<<< nazad