<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6181, 31 Siječanj 1955

BOŽJA OČINSKA LJUBAV... SIROČAD…

Ja uistinu neću ostaviti kao siročad, vas koji Mi poklanjate svoju Ljubav. Poput Oca Ja preuzimam brigu za vas, a stojeći u Očevoj zaštiti, vi možete bezbrižno proći vaš životni put, jer ću Ja uvijek ići uz vas, i štititi vas od svake opasnosti… Tko hoda držeći se za Očevu ruku, ne treba se brinuti ide li pravim putem, on se osjeća siguran u Njegovom vodstvu, budući on sebe potpuno povjerava Ocu... A Ja sam vaš Otac od vječnosti… Očeva Ljubav vrijedi za Njegovu djecu gdje god ona boravila… a ako su ona daleko, ipak nastavlja postojati veza s njima, jer Moja Ljubav njih stalno slijedi, čak i ako dijete toga nije svjesno. No oni koji dobrovoljno ostaju uz Mene, koji uvijek poštuju jedino ono što je Očeva volja, koji Ga Ljube, i stoga žele Njemu po volji Ljubiti (živjeti), njih Ja također obasjavam Mojom Ljubavlju, i oni se ne moraju više nikada osjećati usamljeno, kao siročad, o kojima nitko ne brine… Oni su Moja djeca, i za njih također vrijedi sva Moja Ljubav... Vjerujte samo u to, da vi sebe poput djece možete Meni povjeriti, da Ja čujem svaku vašu riječ, znam za svaku vašu brigu, i imam moć za vas sve izvesti na dobro, kada vi kao prava djeca molite vašeg Oca, kada izgubite svu rezerviranost (suzdržanost), i ponizna srca dođete k Meni, kada vi sami u Meni vidite vašeg Oca, i također Mi poklonite svoju Ljubav… Promislite, vi posjedujete Ljubav najuzvišenijeg i najsavršenijeg Bića, Koje sve nadilazi u moći, mudrosti i Ljubavi... A ovo Biće vi možete učiniti vama naklonjenim (sklonim), ovo Biće se puno Ljubavi prigiba dolje k vama, ako vi Njega pozovete kao Oca… ako se vi djetinje pouzdano bacite u Očeve ruke... I zato vi zaista možete zemaljski život sebi učiniti lakim, ako se vi samo uvijek pouzdate u vašeg Oca, da vas On vodi i štiti na svim vašim putevima. Što snažnije je vaše pouzdanje, to prirodnije (više podrazumijevajuće) će vama biti dodijeljeno ono što tražite… Jer vi niste siročad, vi ste Moja djeca.... Vi ne trebate bez Vodstva ići kroz zemaljski život, jer Ja Sam želim da Mi vi dopustite hodati uz vas, jer Ja Sam želim vezu sa Svojom djecom, koju međutim jedino vi sami možete uspostaviti, ako se vi dobrovoljno priljubite Meni, ako se vi osjećate kao prava djeca, i ne želite ići nijednim putem bez svojega Oca… Koji vas Ljubi od početka, i Ljubit će vas u svoj vječnosti.

AMEN

<<< nazad