<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6113, 19 Studeni 1954

SAMOKRITIKA: MISLI... LJUBAV...

Gdje je vaša ljubav, tamo će također uvijek biti i vaše misli. A ako vi sada želite prakticirati ozbiljnu samokritiku, onda samo obratite pažnju na to čime se vi pretežno bavite u mislima… Jer, vaše misli su slobodne, i njih vi ne trebate kriti pred bližnjima, tako će misli uvijek otkrivati najdublju žudnju ili ono što najviše pokreće vaše srce. I sada provjerite, da li su one usmjerene zemaljski ili duhovno… i potrudite se koliko je moguće odvratiti ih od zemaljskog i okrenuti duhovnom… Potrudite se Boga i Njegovo kraljevstvo učiniti metom vaše žudnje, i odvojiti se od svega što pripada svijetu… Stoga ne dopustite da svijet bude vaša ljubav, nego Bog… Jer Bog će uistinu bolje nagraditi vašu ljubav, nego svijet. Bog će vam iznova donijeti u susret Ljubav, a posjedovati Njegovu Ljubav znači steći život i blaženstvo, primati svjetlo i snagu, i jednom ući u vječni život, kada je zemaljski život gotov… Tko međutim više ljubi svijet, on može primiti samo svjetovna dobra, koja su prolazna… koja njemu vjerojatno uljepšavaju zemaljski život, no njegovu dušu zastiru tamom. A na kraju života, čovjek ništa od toga neće moći ponijeti u vječnost… Vi lako možete ispitati (provjeriti), ako vi obraćate pažnju na vaše misli, i stoga ćete biti upozoravani i stalno opominjani, da skrenete vaše misli prema gore… Jer čak i ako vam nije odmah vidljiv dobitak… on će biti nemjerljiv, ako vi pređete u duhovno kraljevstvo… No, već i na Zemlji vi možete izobilno primiti, jer će svaka duhovna misao biti uhvaćena od stanovnika duhovnog kraljevstva, i za vas blagoslovljena… vi s njima uspostavljate vezu, a budući da je njihov cilj uvijek jedino Bog, oni također vode vaše misli k Bogu, i oni vam posreduju duhovno blago, koje će uvijek odgovarati vašoj žudnji (zadovoljiti vašu žudnju)… Ne dopustite da svijet vlada vašim mislima… istisnite ih, i misaono se više pozabavite kraljevstvom u koje ćete vi jednom stupiti… A što više vam uspije da ostvarite odvajanje od svijeta, to više će Bog biti meta vaših misli… Vaša ljubav će se uvijek više odnositi na Njega, a uzvraćanje Njegove Ljubavi će za vas značiti neslućeno blaženstvo. Vi ćete živjeti, jer vi od Njega primate svjetlo i snagu, i sada u neprekidnoj aktivnosti prema Božjoj volji, možete biti blaženi u duhovnom kraljevstvu…

AMEN

<<< nazad