<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6098, 4 Studeni 1954

BOG U ISUSU KRISTU…

Ja vam uistinu želim biti Učitelj i Savjetnik i voditi vas na putu do savršenstva... Ali, vaša volja Me treba prihvatiti i priznati kao Vođu i Učitelja, inače Moje poduke ostaju bez učinka i vi ne napredujete ni koraka u vašem razvoju. Ako vam sada dolazim ususret u Isusu Kristu…Kojega u svome srcu vi u potpunosti morate priznati… onda vam je istovremeno pokazan pravi put, jer jedino kroz Isusa Krista je put, koji vodi cilju. Uspostaviti vezu s Bogom bez priznavanja Isusa Krista je nemoguće, jer jedino u Njemu Ja Osobno mogu biti potražen i pronađen, a izvan Isusa Krista nema drugog Boga. A, velika nevolja na Zemlji je u tome, da Me ljudi takoreći odbijaju, da oni ne žele znati ni vjerovati, da se vječno Božanstvo… snaga koja sve ispunja… u Isusu Kristu očitovalo…ali sada želi biti i priznato… da se Ja Osobno u Isusu Kristu suočavam s njima, kada je od njih zatražena vjera u Mene. I uvijek ćete vi biti u ovom smislu podučavani, kada budete podučavani u Istini. Svaki drugi prikaz Mene, vaše svrhe (zadatka), vječnog Božanstva, ne odgovara Istini… A ipak, u druge prikaze se daleko lakše povjerovalo... I zato čovječanstvo ide krivim putem,ono ne ideputem kroz golgotu (trpljenje), ne ide putem kojeg Sam Ja kao čovjek Isus prokrčio uvis… ono ne ide putem Ljubavi… inače bi prepoznalo i priznalo Isusa Krista kao „utjelovljenu“ vječnu Ljubav.

Imati jedino vjeru u stvaralačku moć nije dovoljno, jer takva ne može biti zanijekana od jednog mislećeg čovjeka… Ali, da je ova stvaralačka moć Sebe učinila vama zamislivom u Isusu Kristu… da su Ona i On jedno (Ivan 10:30), i da se prema tome, čovjek mora sjediniti s Isusom Kristom, ako se on želi sjediniti s Bogom, ovo treba biti prihvaćeno kao istinito i definitivno (konačno, neminovno), inače čovjeku nedostaje vjere u Mene, unatoč tome što on ne poriče „Boga“. Ja zahtijevam vjeru u Isusa Krista, koja jedina dokazuje stvarnu vjeru… vjeru koja je probuđena u život kroz Ljubav; jer tko uvjereno priznaje Isusa Krista kao Božjeg Sina, u Kojemu Sam se Ja Osobno utjelovio, također je u sebi već zapalio Ljubav, koja mu je prenijela svjetlo spoznaje, snagu uvjerenja… bez koje se međutim, ne može govoriti o živoj vjeri.

Ja se međutim neću zadovoljiti slijepom vjerom... Zbog toga vas Ja Osobno podučavam, i nudim Sebe vama za Vođu, tako da budete dobro usmjeravani u vašem razmišljanju, i kroz Istinu također steknete potpuno razumijevanje za tajnu postanka Boga čovjekom u Isusu Kristu. Ispravna poduka će vam dati svjetlo, i vi ćete nju također prihvatiti… A ovu poduku vam mogu dati jedino Ja Osobno, pod uvjetom da se vi dopustite od Mene podučiti… da „vječno Božanstvo“, Koje vi prihvaćate u vama, tražite za razjašnjenje, ispravno razmišljanje i ispravno vodstvo. Ovu molitvu ću Ja uistinu uslišiti, i uvijek ću biti spreman uvesti vas u Istinu, tako da možete vjerovati s punim uvjerenjem, te kroz ovu vjeru postati blaženi.

AMEN

<<< nazad