<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6090, 26 Listopada 1954

BOŽANSKA ISKRA …. ISPRAVAN ODNOS PREMA BOGU ….

Svi vi u sebi nosite Božansku iskru, koja želi biti vaš vodič na vašem putu zemaljskog života, samo ako joj date pravo na to, ako joj omogućite da se izrazi i poduči vas. Ni jedan čovjek nije ostavljen sam; svatko može očekivati Moju podršku; svatko se samo treba spojiti na Mene, pa Ja na čovjeka utječem putem Moga Duha ….

Vi ste doduše nerazdvojno povezani sa Mnom od samog početka, baš putem te duhovne iskre koju nosite u sebi i koja je udio Duha Oca …. koja dakle neprestano ostaje povezana sa Mnom, no koja nije aktivna u vama dokle god se vi svjesno ne prepustite njezinom vodstvu …. dokle god se vi još odvajate od Mene u mislima i u vašem biću. Tako da je na vama samima da li ćete se osjećati dijelom Mene, hoćete li se dati upravljati i savjetovati od Mene …. na vama je da uspostavite ispravan odnos prema Meni …. Odnos djeteta prema Ocu …. ili pak odnos stvorenja prema svome Bogu i Stvoritelju.

Već samo priznanje, da ste podređeni Meni kao vašem Stvoritelju od vječnosti, korak je koji vas približava Meni …. koji će vas zasigurno dovesti do toga da Me jednom prepoznate i žudite kao vašeg Oca, jer tada već dozvoljavate Mojoj duhovnoj iskri u vama da na vas utječe, da vas upozorava da se klonite zla i da činite dobro. Tad Ja već mogu s vama pričati putem duha, samo ako Me priznate. I sve milije će biti Moje Riječi, sve više Ljubavi će stvarati utjecaj Božjeg Duha što više vi u Meni prepoznajete vašeg Oca i tad kao Moja djeca poslušno i slijedite unutarnji glas, koji vas uistinu podučava samo vama na korist.

Veza sa Mnom postoji uvijek i neprestano, no da li će vam biti svjesna, do vas je samih. Ukoliko se vaše misli u molitvi uzdižu k Meni, vi svjesno uspostavljate vezu sa Mnom, pa Ja onda i mogu djelovati u vama putem Mog Duha. Prema tome, niti jedan čovjek nije izoliran od Mene u stvaranju, ako on sam tu izolaciju ne pretpostavlja; ako se on sam okreće od Mene, ako vjeruje da je slobodan od ikakve veze s tom silom koja ga je stvorila, onda on i jeste izoliran, i Ja na njega neću utjecati …. Tada Božanska iskra drijema u njemu, ona se ni na koji način ne izražava, jer se poštuje slobodna volja čovjeka, čovjek neće biti uvjetovan u svom stavu spram Mene …. On od sebe mora uspostaviti vezu, želi li iskusiti blagoslov takve veze, no ona sasvim izvjesno vodi do usavršenja ….

AMEN

<<< nazad