<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6076, 12 Listopad 1954

BLAGOSLOV BOLESTI... NOSITELJ KRIŽA ZA DUŠU…

Moja Riječ vas uči da Me vi trebate slijediti... Izbjegavati put slijeđenja Isusa ne vodi savršenstvu, jer vi onda idete putem koji ne odgovara Mojoj volji i otuda vas ni ne može dovesti do cilja... Slijediti Isusa znači, u istoj Ljubavi, sa jednakom krotkošću i strpljenjem, uzeti na sebe križ koji vam je nametnut podnijeti ga. On je uistinu prošao Križnim putem, i nijedan čovjek Mu nije preuzeo patnje, koje je On trebao podnijeti za Njegove bližnje. No, On je kroz ovu patnju preuzeo i  nadoknadio (iskupio, podmirio) veliki teret ljudske krivnje... On je trpio za druge... A tako i vi ljudi trebate nositi križ za vašu dušu… koja bi morala neizmjerno patiti u onostranom kraljevstvu, ako se vi ne bi na Zemlji kroz slijeđenje Isusa dokazali kao nositelji križa... Čovjek treba svojoj duši stvoriti duhovno odijelo, koje će jednom biti prikladno za primanje svjetla... I tako, na neki način trebaju biti otopljeni ovoji duše, koji za zrake svjetla još predstavljaju otpor, koji je neprobojan. Jer i čovjek sam treba nešto za to činiti, a ne oslanjati se isključivo na oprost grijeha kroz Isusa Krista, dok god mu je na Zemlji dana mogućnost da poboljša stanje svoje duše uz pomoć Božanske milosti… Vi istovremeno trebate sami razložiti omotač, ne samo izbaviti dušu odatle… vi trebate iznova ponijeti krivnju neiskupljenog duhovnog, koje vašu dušu drži zarobljenom… vi trebate ovom duhovnom također pomagati u njegovom razvoju naviše… vi trebate strpljivo patiti za duhovno koje je još uvijek daleko ispod vas, koje je vas odabralo, kako bi izašlo iz svojih lanaca. Jer, sve tjelesne patnje i bolesti (slabosti, nedostaci, mane) su očitovanja ovog nesretnog duhovnog, kojemu vi sada iznova možete i trebate pomoći, idući putem slijeđenja Isusa, strpljivo preuzimajući na sebe križ, i također iskupljujući krivnju (podmirujući, nadoknađujući, poravnavajući dug) za ovo daleko ispod vas duhovno, tako da mu put naviše bude lakši, tako da već bude oslobođeno krivnje, prije nego razvoj naviše započne i za ovo duhovno... Isus vas je pozvao da Ga slijedite… On vas je međutim, također izbavio od grijeha i njegovih posljedica… Kako vi sada želite usuglasiti ovo dvoje? On vas želi osloboditi od vaše krivnje, no On ipak zahtijeva da vi trebate nositi križ... Kakva je Njegova Ljubav bila za vas, Njegove bližnje, takva također treba biti i vaša Ljubav prema onome što treba vašu pomoć, tako da ono također dođe u stanje, u kojem sada može na njemu biti ostvareno Iskupljenje kroz Isusa Krista... Vi također trebate doprinijeti izbavljenju neslobodnoga, i vi ste zaduženi za brigu za duhovno koje okružuje vašu dušu kao ovoj, koji mora biti razložen, da se osigura pristup svjetlosnom zračenju, koje za dušu znači život. Razlaganje ovih ovoja je čin milosrđa, u kojem vi osobno morate sudjelovati, zbog čega vam je Isusov nalog bio: „Uzmite na sebe vaš križ i slijedite Me…“

AMEN

<<< nazad