<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5978, 16 Lipanj 1954

ISPRAVNA PODUKA... ISPRAVNA VOLJA... ZAPOVIJED LJUBAVI...

Moja zapovijed Ljubavi je prva i najvažnija... Ali, ona je samo pokazatelj onoga što vi trebate činiti, budući ste slobodni i stoga niste prisiljeni ispuniti ove Moje zapovijedi. Vi morate sve činiti dobrovoljno, ako to treba biti od vrijednosti za vašu dušu. A jednako su i sva loša djela uračunata kao grijeh, kada ih vi dobrovoljno izvršavate, budući se uvijek vrjednuje jedino vaša volja… Vaša volja, i stav vašeg srca je jedino odlučujuće, i zato mora najprije vaše razmišljanje biti osposobljeno (obučeno, odgojeno), vi morate biti podučeni tako da to rezultira ispravnim htijenjem. Sada, kroz pogrešnu poduku, volja može biti odvedena na stranputicu, ali volja može također svjesno postupati i protiv najbolje spoznaje... A potonje je grijeh... Jer, ispravne poduke uvijek gledaju u Ljubav, a djelovanje protiv Ljubavi je grijeh... A i čovjek uveden u pogrešku u sebi ima tihog Opominjatelja i Upozoravatelja, koji njegovoj volji ipak ukazuje na ispravan smjer… koji opet odgovara Mojoj zapovijedi Ljubavi… Zato ni on ne može biti oslobođen (pomilovan) od prijestupa protiv Ljubavi… od grijeha… dok se on sam buni protiv tihog Opominjatelja u sebi, dok on Njemu ne pridaje pažnju. Jer, volja može biti u svakom čovjeku usmjerena ispravno ili pogrešno, inače ona ne bi bila slobodna. A, uvijek je zapovijed Ljubavi mjerilo za usmjerenje volje, odnosno, njeno vršenje je također ispravna odluka volje, budući jedino Ljubav vodi u život u Božanskom redu. I zato nijedan čovjek ne može postati blažen bez Ljubavi… zbog čega Ja ovu zapovijed označavam kao prvu i najvažniju, koja bi trebala odrediti svo vaše djelovanje i razmišljanje, ako ste vi ozbiljni u postizanju vječnog blaženstva. Ništa drugo vam ne može donijeti isti uspjeh (rezultat), kroz ništa drugo vi ne možete nadomjestiti Ljubav, pa čak ni ako se vi iscrpljujete u svakovrsnim postupcima, koji uvijek ostaju samo simbol za ono što Ja zahtijevam: Ljubav za Mene i za bližnjega… Svi  simboli su bez svrhe, ako oni nisu praćeni najdubljom nesebičnom Ljubavlju. A svi simboli će biti prepoznati kao nesvrhoviti, kada je u srcu čovjeka usidrena Ljubav... Zbog toga sam Ja na Zemlji uvijek podučavao jedino Ljubav, zato sam Ja ljudima živio uzor života u Ljubavi…zato sam Ja njima dao primjer za ispravan način zemaljskog života... Ja sam bio krotak, miroljubiv, nadasve dobroćudan (strpljiv), pun poniznosti, pun milosrđa, dugotrpljiv i pravedan. Ja sam prakticirao Ljubav i također ljudima dokazao uspjeh, tako da bi oni trebali težiti istome, tako da bi Me oni trebali slijediti, da postignu veličanstven cilj: vječni život u svjetlu, snazi i slavi... I zato na Zemlji treba uvijek biti propovijedana jedino Ljubav, Moje učenje Ljubavi treba biti navješćivano s gorljivošću, jer je jedino ono put do visine, jer… tko hoda u Ljubavi… on je također Moj pravi sljedbenik, i jer jedino Ljubav vas otkupljuje i čini slobodnima od grijeha i smrti.

AMEN

<<< nazad