<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5943, 28 Travanj 1954

MILOSRĐE...

Vi biste trebate prakticirati milosrđe i stalno biti svjesni da bi vi bez Mojega milosrđa bili izgubljeni za vječnost… Milosrđu međutim također u temelju leži Ljubav, Koja ne može gledati patnju, i želi pomoći. Čovjek, koji osjeća samilost za svoje bližnje, nije bez Ljubavi, inače ga ne bi dotaknula njihova sudbina. Milosrđe je drugi oblik Ljubavi… jer Ljubav nastoji usrećiti, milosrđe nastoji prije svega otkloniti patnju, i svakog osjećajnog čovjeka će ganuti patnja bližnjeg, on kao da suosjeća, te može biti dotaknut do same svoje srži, i stoga je on spreman pomoći… Ljubav također može biti prakticirana bez primjetne nevolje, i čovjek također može u potpunoj nesebičnosti davati i željeti usrećiti. No, čovjeka koji je hladnijeg srca također može dirnuti nevolja bližnjega… onda istupa milosrđe, ono rasplamsava Ljubav u čovjeku, nevolja drugoga potiče na Ljubav-no djelovanje, a milosrdno djelo će također čovjeku donijeti i Moje milosrđe, kada je on u nevolji. Ja vidim sve vaše grijehe i slabosti, i vaše stanje Me sažali, premda ste ga vi sami skrivili… Tako bi se i vaše milosrđe trebalo primjenjivati na one, koji su vlastitom krivnjom upali u nevolju, milosrđe ne treba istupiti pravno, ono se treba primjenjivati i na nedostojne, jer nevolja bližnjega je uistinu naknada za njegovu krivnju, no unatoč tome bolna i vrijedna žaljenja. Što bi bila vaša sudbina, da se Ja nisam vama sažalio, i da Sam nisam vašu veliku krivnju iskupio (nadoknadio) Mojom Ljubavlju… Vaša je sudbina bila zaista opravdana, jer ste ju vi sami izabrali u slobodnoj volji… Ipak, Ja vidim i vidio sam samo vašu slabost, vašu duhovnu depresiju (nisko stanje) i vaše okove, koje vam je Moj protivnik položio… Ja sam vidio vašu nemoć, da se nikada više nećete osloboditi iz ovih okova… I sada je Moje milosrđe stalo na mjesto pravednosti… Ja sam vam pomogao da se konačno oslobodite ovih okova… Ja sam poslao Otkupitelja Isusa Krista na Zemlju, u kojem sam se Ja Sam utjelovio, i borio se protiv onoga koji vas je držao u zarobljeništvu… Moje milosrđe vas više nije moglo ni htjelo ostaviti u njegovim okovima… Milosrđe dakle nije obratilo pažnju na vaš vlastiti grijeh, nego vam je pomoglo osloboditi se od ovoga… A tako i vi trebate činiti milosrđe, vi trebate pomagati, (8 Travanj 1954) pokrenuti Ljubavlju dokončati nevolju bližnjega, vi se trebate sažaliti na one koji su krivi, i stoga su zapravo izgubili pravo na vašu pomoć… No, vi se ne trebate sjećati njihove krivnje, nego njihove nevolje… Milosrdna Ljubav je dokaz da vaša srca još nisu otvrdnula, da vi kao da su-patite, i bratski se osjećate povezani s patnicima. Zato ne odvraćajte svoje oči ako se susretnete s velikom nevoljom… opskrbite svojom Ljubavlju i one koji se nalaze u ponoru, i uzmite za uzor Moje milosrđe, koje vrijedi za sve grješnike, i koje Me je navelo da ostvarim Djelo Otkupljenja… Jer svi vi ste bili krivi, no Ja sam ovu krivnju uzeo na Sebe, i iskupio je Svojom smrću na Križu.

AMEN

<<< nazad