<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5849, 9 Siječnja 1954

ZAPOVJEDI LJUBAVI …. NADVLADAVANJE SAMOLJUBLJA ….

Tko se brine jedino o Mojim Zapovijedima Ljubavi, taj Mi i živi po volji …. Ja od vas ne zahtijevam ništa drugo doli da se oblikujete u Ljubav, pošto jedino putem Ljubavi možete postati Božanskim bićima, budući da jedino putem Ljubavi u sebi možete zaživjeti sve snage, koje su vam vašim nekadašnjim grijehom odmetanja od Mene bile izgubljene, koje su u vama uspavane, sve dok opet niste (postali) ono što ste bili od početka …. bića ispunjena Ljubavlju, puna Svjetla i Snage ….  

Zahtjevi koje Ja pred vas stavljam putem Mojih Zapovjedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu, uistinu nisu veliki jer, u zemaljskom životu imate toliko mnogo prilika da se aktivirate u Ljubavi, one vam takoreći pristupaju same od sebe, i ako sebi ne stvrdnete srce, djelovanje u Ljubavi za vas nije teško. I biti će utoliko lakše, ukoliko više nadvladate vaše samoljublje. Tako da je nadvladavanje istog vaš stvarni zadatak. A taj zadatak morate sami ispuniti, morate raditi na sebi samima, kritično promatrati svoje razmišljanje i postupke i uvijek željeti činiti ispravno preda Mnom …. a tad ću vas i pogledati zadovoljnim očima i pomoći vam, samo ako imate volju da Me ne rastužite …. dakle ako je Ljubav prema Meni u vama već rasplamsana. 

Uvijek ćete znati što je pravo a što krivo, i vaše samoljublje tad ne treba biti tako veliko da izabirete krivo jer je za vas od koristi (da birate iz vlastite koristi). Tko želi živjeti pravo, misli uvijek prvo na Mene i tek tada na sebe, i njemu će i biti lako svome bližnjemu dokazati Ljubav. Ljubiti Mene i bližnjega osnovni je zakon (Jakovljeva 2:8), i slijeđenje njega sasvim izvjesno rezultira promjenom bića. A te dvije Zapovijedi u sebi sadrže sve što je potrebno za vaše sazrijevanje na Zemlji …. jer, tko prakticira Ljubav, od Mene si stječe snagu za izvođenje rada na sebi …. tko prakticira Ljubav, taj sazrijeva i u spoznaji, i tad svjesno živi onako kako je Meni milo ….

Stoga Ja uvijek nanovo naučavam samo Ljubav i Mojim glasnicima dajem nalog da Zapovijed Ljubavi navode kao prvo i najvažnije, jer bez Ljubavi uspon je nezamisliv, jer bez Ljubavi nema veze sa Mnom, a ona je nužno potrebna kako bi moglo doći do prijema snage, i, jer bez Ljubavi vi ostajete u dalekom rastojanju, u koje ste nekoć dospjeli putem vašeg ondašnjeg ot-pada od Mene. No, Ja želim da se opet sjedinite sa Mnom …. Ja želim da se opet oblikujete u Božanska bića, i stoga vas uvijek upozoravam samo na to da vježbate Ljubav i da pazite Moju Riječ, Koja uvijek jedino sadrži Moje Zapovijedi Ljubavi i vaš je životni zadatak slijediti Ju, želite li opet ući u blaženstvo …. 

AMEN

<<< nazad