<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5847, 7 Siječanj 1954

VJERA U ISUSA KRISTA... KRISTOVA PATNJA...


Ni jedna osoba na Zemlji nije sposobna prosuditi Kristovu patnju onakvu kako ju je Isus doživio, budući je fizička bol bila popraćena sa neopisivim duhovnim mučenjem, za kojeg osoba nema razumijevanja sve dok on sam nije bio produhovljen. Ni jedna osoba prema tome neće biti u stanju tvrditi kako je trpjela iste agonije, budući su agonije duše daleko više premašile fizičku bol... budući je Isus nosio cjelokupni teret grijeha čovječanstva i bio je centar borbe protiv zlih sila koje je On izazvao Osobno. Ova tama je učinila da njegova svjetlosna duša drhti i Njegova je duša trpjela daleko veće mučenje nego Njegovo tijelo... I ova užasna agonija je nezamisliva za vas ljude, premda vi znate o njoj, otud vi ćete jedino shvatiti golemost Njegova čina Spasenja u duhovnom kraljevstvu, kada je vaša duša prosvjetljena i ukazan joj je nezamislivi čin suosjećanja... Sve dok vi živite na Zemlji vi jednostavno trebate vjerovati u Njega, vi bi trebali predočiti Ljubav Isusa, ljudskog bića, Koji je uzeo na Sebe jednu iznimno bolnu smrt samo da bi pomogao Njegovim bližnjim ljudskim bićima u njihovoj duhovnoj nevolji... Vi bi trebali predočiti da je On trpio nevino, da je On Sam bio najčišće i najnezlobivo Biće na Zemlji i da je On, naračun Njegove bezgranične Ljubavi, bio također pun snage i moći... a ipak On je pojačao Njegovu snagu kako bi patio namjesto vas... Vi bi trebali... bez obzira da li možete su-osjećati sa dubinom Njegove patnje ili ne... postaviti sebe svjesno pored Njega, vi ne bi trebali držati udaljenost, jer kroz Njegovo uskrsnuće On vas poziva k Sebi...
On jedino želi da Ga priznate kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta... da vjerujete u Njegovu misiju, da vjerujete da je Bog Osobno bio u ljudskom biću Isusu i da su Njegova patnja i smrt na Križu bili jedino dozvoljeni od strane Boga tako da bi čovječanstvo bilo iskupljeno, da je okajanje bilo ponuđeno Bogu za prijestup koji nije mogao ostati neiskupljen sukladno Božanskoj pravdi i od kojeg se ljudi ne bi nikada i bili sposobni sami osloboditi... Vi ljudi trebate vjerovati da se misija čovjeka Isusa sastojala od ponovnog dovođenja u sklad Božje Ljubavi i Njegove pravednosti i tako od ponovnog uspostavljanja reda koji je bio opozvan kroz prošli grijeh otpadništva protiv Boga... Vi trebate jedino vjerovati da svako ljudsko biće potrebuje spasenje kroz Isusa Krista, da Isusovo raspeće nije bilo jedino povijesni događaj nego je imalo duhovni razlog... Vi trebate vjerovati da je Ljubav sišla na Zemlju kako bi iskupila vas ljude. I vi trebate vjerovati da je Isus, ljudsko biće, tako obilno ljubio Boga i Njegova bližnja ljudska bića, da je Vječna Ljubav bila sposobna Sebe očitovati u Njemu i da sva čudesa i Isusova mudrost mogu jedino biti objašnjeni na ovaj način... Vi trebate jednostavno vjerovati da je Isusovo raspeće bilo više od povijesnog događaja... i izvući vaše vlastite posljedice iz toga, tj. tako što ćete postaviti sebe pod Kristov Križ i znati da vi, također, pripadate onima za koje je Isus ostvario Čin Spasenja. Vi Ga trebate priznati kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta... Onda će vaša vjera rezultirati u iskupljenju vaše duše, jer ona će sebe razdvojiti od protivne sile, ona će osjećati za sebe da je zbrinuta od strane Spasitelja Isusa Krista, jer ona će naučiti ljubiti Ga i jedino željeti živjeti da ugodi Njemu... ona će izbjegavati grijeh i činiti dobra djela, ona će sebe da(rova)ti Onome Koji ju je oslobodio...  ona će ispovijedati Njegovo ime pred cijelim svijetom.

AMEN

<<< nazad