<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5834, 23 Prosinac 1953

BOŽANSKO VODSTVO...

Ja vas želim voditi, Ja vam želim prethoditi, i vi Mene trebate slijediti, tako da također postignete svoj cilj... A vi se puštate voditi od Mene onda kada se vi dobrovoljno podložite Meni, stoga nastojite ispuniti Moju volju. Tko se u svojim mislima bavi sa Mnom, tko svjesno ili nesvjesno priznaje Mene, da on misli da je ovisan o snazi Koja ga je stvorila, tko se sada ovoj snazi podredi, on prihvaća Moje vodstvo, i on je uistinu na pravom putu, čak i ako on ne vidi svojega Suputnika... Ja sam ipak s njim, i on sada ne čini korak samovoljno, nego ga Ja usmjeravam, kako je to korisno za njegov spas duše. I on se može bezbrižno povjeriti Mojemu vodstvu, on će ga prepoznati kao dobro i uspješno jednom kada okonča zemaljski put i stigne na vrata onostranog. Vi ljudi nikada niste bez vodstva, no sebe također nude snage koje same ne znaju za pravi put, koje su same slijepe i zato vas ne mogu voditi. Zato se vi ne biste trebali nepromišljeno prepustiti svakom vodstvu, nego uvijek pozivati Mene Osobno, i željeti da budete ispravno vođeni. Jer to je odlučujuće za to hoćete li vi biti vođeni od Mene, hoćete li vi biti dovedeni na put onima koji vide i mogu vam biti dobre vođe... Jer, ovi su Moje sluge, koji su aktivni na Zemlji u Moje Ime (na Moj nalog), i stoga također jedino u Mojoj volji obavljaju svoju službu, kojima sam Ja pokazao Put, kojim vas oni trebaju voditi. Vama nikada neće trebati nedostajati Moje brižno vodstvo, ako ga vi samo žudite... Ja ću uvijek biti (dostupan) na poziv, ako vi zalutate s pravog puta i želite se vratiti, jer vaš poziv uvijek doseže Moje uho, čim vi Mene želite slijediti. A Ja ne želim da vi zalutate (pogriješite), zato vam Ja nudim Sebe kao Vođu (Vodiča), Ja ne želim da vi uzalud lutate, ako ste zakoračili putem koji ne vodi do cilja... No, vaša volja također mora biti spremna prihvatiti Moje vodstvo, jer ćete vi tek onda reagirati i na najtiše usmjeravanje... jer vi tek onda možete biti ispravno vođeni, kada ste vi bez otpora... kada Me slijedite iz slobodne volje... Ipak, vi to nikada nećete zažaliti, jer vi nikada ne biste sami dosegli cilj kojemu vas Ja vodim ususret, ali Moje je kraljevstvo sa svom njegovom slavom, koje Ja obećavam onima koji hode u Mojoj volji...

AMEN

<<< nazad