<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5832, 21 Prosinac 1953

ROĐENJE ISUSA… SVJETLO… (BOŽIĆ…)


Svi vi ćete se vratiti kući, Ocu, i svi vi ćete biti vječno blaženi… A kako bi se postigao ovaj cilj, Ja činim sve, jer vas Ljubim od početka i Ljubit ću vas u vječnost. Ja nikad više neću dopustiti da vas Moj protivnik zauvijek zgrabi u posjed, jer ste djeca Moje Ljubavi, a Ljubav se nikada za vječnost ne odriče onoga što je njen dio... I tako će vam također biti shvatljivo zbog čega sam Se Ja Osobno spustio na Zemlju, usred svijeta Moga protivnika, Mojim stvorenjima koja su se odvojila od Mene. Moj protivnik Mi je želio osporiti Moj dio, on je njega želio zauvijek držati odvojenim od Mene, i on je imao Moja stvorenja u svojoj vlasti. Stoga Sam ih Ja morao osloboditi ove vlasti, ako sam ih želio ponovno dovesti natrag Meni… Zato Sam sišao dolje na Zemlju, jer Moja Me Ljubav privukla duhovnom koje je postalo nesretno, i želio Sam im ponovno pričiniti (prirediti) neizrecivu sreću… A Moja Ljubav je pronašla put povratka palog duhovnog u Očevu kuću… Ja Osobno Sam uzeo na Sebe svu krivnju nasuprot Mome protivniku, i platio mu otkupninu za sve duše u bezdanu… Žrtvovao sam Sebe Samoga, predao sam Svoj život na križu… I tako sam Se manifestirao (očitovao) u čovjeku, jer je žrtveno djelo moralo biti dovedeno sred ljudi, i jer je za ljude moglo biti od značaja jedino ono što se njima na očigled odvijalo… jer bi ljudi sami morali platiti krivnju i jer bi jedna takva zadovoljština… dana od ljudi… značila beskonačno mnogo patnje i boli u zemaljskom životu, koju je Moja Ljubav željela preuzeti ljudima. Ja sam došao na Zemlju… Ljubav je odjenula ljudski oblik; u djetešcu Isusu je Moj Duh Ljubavi uzeo boravište, u svrhu djela milosrđa jedinstvene vrste. Jer, što je čovjek Isus uzeo na Sebe i želio dovesti do ostvarenja, bilo je toliko ogromno (silno), da je bilo moguće jedino kroz Moju snagu Ljubavi, koju je čovjek Isus stekao u preobilju, da bi mogao trpjeti i umrijeti za Svoje bližnje. On je ostvario djelo otkupljenja sa Mnom, ili Ja Osobno sam ga ostvario u čovjeku Isusu; dakle Ja sam postao čovjek… Isus je postao Bog, jer je On u Sebi sklonio Ljubav u svoj punini. Nema veće tajne od postanka Boga čovjekom u Isusu, a ipak je i ova tajna razumljiva za čovjeka koji je shvatio pojam „Ljubavi“, koji u Mojoj beskrajnoj Ljubavi prema Mojim stvorenjima traži razlog, da se vječna Ljubav utjelovila u jednom čovjeku, Koji je u slobodnoj volji postigao vlastiti postanak Bogom (deifikaciju) kroz Ljubav... Ja sam Se mogao manifestirati jedino u takvom čovjeku, i Ja sam, kroz Moje neobično rođenje i njegove popratne pojave, ljudima dokazao da sam Ja Osobno odabrao dobru vanjsku formu… da je samo jedna bezgrješna forma mogla biti Moje boravište, koja je sada međutim, trebala dobrovoljno sebe samu tako oblikovati, da postane i ostane posuda za Božansku snagu Ljubavi, čak i kada su protivne snage na Njega djelovale i nastojale Me istisnuti iz Njega. Čovjek Isus je morao težiti i postići deifikaciju, i kao čovjek izbrisati (otplatiti) krivnju grijeha, ali Ljubav Ga je odlučila za Njegovo otkupiteljsko djelo, koje On nikada ne bi mogao ostvariti bez Ljubavi. Prethodno je najdublja tama bila raširena Zemljom, jer su svi ljudi još bili izručeni princu tame, koji nije dozvoljavao da im priđe nikakvo svjetlo… Onda je svjetlo odozgor sišlo dolje… i donijelo svjetlo u mrak, tako da se nikada ne ugasi. A u svjetlu hoda onaj tko se prisjeća Božanskog Spasitelja, tko dopušta biti otkupljen Mojom Ljubavlju, tko se postavlja pod Moj križ i hoda putem kojim je Isus hodao, putem Ljubavi i patnje.

AMEN