<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5747, 15 Kolovoz 1953

VJERA U MISIJU ISUSA KRISTA... ISTINITA PODUKA...

Ono što vas ljude treba voditi do spasenja vam je od strane Mene dostavljeno/saopćeno. Vi ste u opasnosti da pretrpite neuspjeh u borbi prolaženja vašeg testa volje budući ne koristite ispravna sredstva, budući je vaša vjera još slaba i vi se ne zapućujete stazom koja garantira snaženje vaše volje... stazom ka Isusu Kristu... Vjera u Isusa Krista i Njegovo djelo Spasenja je jedino sigurno sredstvo prolaženja vašeg testa volje, ali baš ovo vjerovanje nedostaje u čovječanstvu. To je zašto se ono najprije opet mora probuditi/pojaviti u ljudskom biću, budući je postići cilj bez Njega jednostavno nemoguće. Prema tome znanje o Isusu Kristu, o Njegovoj ljudskoj manifestaciji i Njegovom činu Spasenja treba najprije opet oživjeti u ljudima... oni trebaju biti podučeni ispravno kakvu je misiju Isus trebao ispuniti na Zemlji, zašto je njegova misija bila nužna i zašto se duša Isusa, ljudskog bića, ponudila ostvariti ovaj čin Spasenja... Istinsko znanje o Božanskom Iskupitelju treba biti dano ljudima tako da se njihova vjera može probuditi i oživjeti, budući ova volja također osigurava da će oni doseći cilj na Zemlji. Kako bi istinski podučili ljude o ovom problemu Božje ljudske manifestacije u Isusu Kristu, nužno je nadalje priskrbiti im daljnje razjašnjenje... u svezi svijeta i njegove svrhe, u svezi porijekla živih bića i razloga za cijelo djelo Stvaranja... Ljudsko biće treba biti sposobno razumjeti od čega se sastojala misija Isusa Krista, tako da će on naknadno živjeti suvisli i prikladan život na Zemlji (Knjižice br. 15, 39 & 40) i... budući je on sam po sebi preslab... iskoristiti pomoć Isusa Krista da to napravi... Ljudsko biće mora biti istinski podučeno tako da će on iskoristiti njegov život na Zemlji ispravno, tako da on neće biti življen neuspješno, bez postizavanja duhovnog savršenstva, koje zasigurno može biti ostvareno samo ako se on okoristi pravim sredstvima (Matej 5:48).

Ono što je Isus Krist jednom podučavao ljude kao Moju Riječ je za mnoge ljude Riječ bez života, koje se oni zasigurno sijećaju naračun njihova odgoja ali koja je do sada bila nesposobna ostvariti učinak budući ona ne doseže njihova srca. Ljudi ne procjenjuju ovu Riječ, oni se nalaze uvrijeđeni iskrivljenim učenjima i smatraju sebe ovlaštenima odbaciti sve, oni ne dopuštaju da Moja Riječ oživi kroz duh... Tako Ja opet i iznova želim predstaviti Moju Riječ tako da oni sami mogu osjetiti život, tako da se čežnja za postojanjem neprestano adresiranim od strane Mene u njima probudi (u smislu: da čeznu za time da postanu biće kojem se Bog neprestano obraća)... I Ja ovo jedino mogu napraviti na način da je svakoj osobi ponuđeno što ju zanima, jer Ja također želim pridobiti one ljude koji više nisu u kontaktu sa Mnom, koji ne žele prihvatiti ništa što im nije bilo poznato kao religijsko znanje... koji bi željeli sebe odvojiti od svega i koji će sada iznova biti podučeni od strane Mene.... Koje ja pratim sa Ljubavlju kako bi ih motivirao još jednom (sa)slušati Me i formirati mišljenje o Mojoj Riječi... Za ovo Ja potrebujem sluge koji rade po Mojim podukama i u skladu sa Mojom voljom... koji slušaju Moje Riječi, zapamte ih i predaju dalje... Ja trebam ljude koji sebi dopuštaju biti vođenima njihovim osjećajem, kroz kojeg im Ja Osobno govorim... Ja trebam ljude koji Mi ne nude otpor, koje mogu podučiti tako da će oni onda biti sposobni raditi sa primljenim znanjem i doista to učiniti u realizaciji važnosti njihova zadatka donošenja ljudima Mojega Evanđelja kao žive Riječi... baš onako kako je proizašla iz Mene... Jedino ova živa Riječ može iznova probuditi život... Isus Krist mora biti gorljivo proglašavan budući je čovječanstvo u opasnosti da ostane neiskupljeno, budući ono više ne želi Njega priznati a ipak to mora napraviti ako će ostvariti cilj njihova zemaljskog života... I ovo će opet biti dokaz za one koji sumnjaju da Sam to Ja Koji Sebe objavljujem: da je kroz  Moju Riječ Isus Krist ispovijedan i da se priznavanje Njega zahtjeva od svakoga tko želi postići život... i svatko tko je ozbiljne volje upoznati istinu će pronaći dokaz u činjenici da Ja Osobno mogu biti prepozat kao Davatelj učenja koje Isusa Krista i Njegov čin Spasenja postavlja ispred svega drugoga i želi voditi ljude do spasenja, koje se jedino može pronaći u Isusu Kristu.

AMEN

<<< nazad