<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5691, 2 Lipanj 1953

BUĐENJE DUHOVNE ISKRE KROZ LJUBAV...

Duhu u vama vi morate dati slobodu, da se on vine k Meni, (on) koji je Moj udio od vječnosti, a za vrijeme vašeg zemaljskog života je vama pridružen kao iskra svjetla, koja iznova može uspostaviti vezu sa Mnom kao vječnim Svjetlom, kako bi onda dakle u vama i na vas moglo djelovati kao Božanski utjecaj. Duh u vama je Božanski, i stoga tako dugo neaktivan u vama, dok Ga vi sami sprječavate u djelovanju kroz otpor prema Meni, jer Božansko-Duhovno može djelovati jedino tamo gdje je napušten svaki otpor. Tako nijedan čovjek nije potpuno izoliran od Mene, kao njegovog Stvoritelja i Oca od vječnosti, iako on kao pojedinac vodi neovisno postojanje, jer svaki čovjek u sebi sklanja tu iskru, koja je Moj udio, i stoga također u svakom trenutku može stupiti u vezu sa Mnom, ako to čovjek želi, ako on dakle ispunjava uvjet, koji zahtijeva buđenje Moje duhovne iskre u njemu. On mora ulaskom u Moju volju dokazati odricanje od svoga otpora prema Meni, on mora u sebi otopiti sve ovojnice, koje sprječavaju Duhovnu iskru u sjedinjenju sa Mnom, s Očevim Duhom od vječnosti. A on te ljuske otapa kroz ulazak u Moj vječni red, kroz način života u Ljubavi… Ljubav je Božanska, i tko živi u Ljubavi, iznova uspostavlja i stanje koje odgovara Mojemu vječnom redu, budući je Ljubav znak savršenosti, život u Ljubavi je usklađivanje sa Mnom, s Mojim izvornim Bićem… Svi vi ste proizašli iz Moje Ljubavi, stoga proizvodi Vječne Ljubavi, te stoga sami morate biti Ljubav… istupanjem iz Mojega vječnog reda, vi ste međutim izgubili i Ljubav; no vi ste u svakom trenutku slobodni iznova ući u Moj red, zbog čega će također opet slijediti vaša pretvorba u Ljubav, budući u vama počiva Božanska iskra Ljubavi kao Moj udio, koju vi sada morate sami zapaliti, kako bi sada u svim svojim mislima, htijenju i djelovanju bili vođeni od Mojega Duha, Koji vas sigurno u nepogrješivo vodi k Meni, k vašem Ocu od vječnosti, Čiji je neprekidni napor pridobiti nazad Svoju djecu, kako bi im podario vječni život u blaženstvu, koji je udio sveg duhovnog, koje je sebe u slobodnoj volji usavršilo…

AMEN

<<< nazad