<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5653, 16 Travnja 1953

MOLITVA U DUHU I U ISTINI ….

Uzaludno Me u pomoć neće zazivati nitko tko Mi u Duhu i u Istini šalje svoj molbeni poziv. Ali kako trebate moliti da vaš poziv dopre do Mene? Ne trebate izgovarati molitvu usana, jer Ja nju ne čujem niti uslišavam, pošto vaše srce pri tome ne sudjeluje, pošto sa Mnom ne uspostavljate vezu, nego neprestano ostajete na Zemlji, pošto samo izvodite jednu formalnost koja nema života. Ali ni molitva (iz) razuma ne dopire do Moga uha, čak i ako Me čovjek razumski priznaje kao Boga i Stvoritelja od vječnosti, i onda u toj vjeri u Mene izgovara riječi, putem kojih vjeruje da sa Mnom uspostavlja vezu.

Ja tražim drugačiju molitvu, Ja tražim potpuno povjerenje u Mene, Ja tražim molbeni poziv djeteta, koje u Meni prepoznaje Oca i s punim povjerenjem dolazi k Njemu da bi mu Ovaj pomogao. U povjerenju djeteta leži snaga vjere, te molitva koja Mi je tako upućena, dolazi iz srca i susreće Moje uho. Tada ne govori čovjek s Bogom, nego dijete s Ocem …. 

Tek kad Me čovjek u mislima traži u tišini svoga srca, kad sa Mnom ulazi u razgovor, kad preda Mnom bez kićenja i bez skrivanja prostre sve što ga muči, kad se u poniznosti preporučuje Meni i Mojoj skrbi, kad je odstranio sve barijere između sebe i Mene, kad putem usrdnog poziva učini da mu Ja postanem prisutan, on moli u Duhu i u Istini, tada se njegov duh uzdiže k Meni, ili se i Ja saginjem prema Mom djetetu, i njegov molbeni poziv neće proći nezapažen ….

Dijete koje tako s vjerom i s punim povjerenjem dolazi k Meni sa svim svojim molbama, njega Ja neću razočarati, njemu ću se Ja objaviti kao brižan Otac, Ja ga neću ostaviti u nevolji. Ja neću dopustiti da njegova vjera propadne, jer ono Me ne traži u daljini, ono se usuđuje prići Mi a opet je duboko ponizno, inače ne bi molilo, nego zahtijevalo …. A molitva (iz) razuma je zahtjev koji čovjek Meni postavlja, pošto on vjeruje da je ovlašten za to kroz svoje priznavanje Mene Samoga …. Takvoj jednoj molitvi (iz) razuma nedostaje duboka poniznost, jer gdje je poniznost tamo razum šuti, ali srce govori utoliko glasnije. 

U Duhu i u Istini trebate moliti …. a to možete samo ako uspostavite djetinji odnos prema Meni …. Tada put od Mene do vas nije dalek, tada možete u svako doba uz Mene biti u mislima, tada Me neprestano i privlačite sebi, jer tada će vaše razmišljanje uvijek u Ljubavi biti usmjereno k Meni, i Ja prepoznajem i osjećam vašu Ljubav te onda već mogu djelovati na vas putem Moga Duha …. I tako nikada nećete mašiti moleći, jer Otac  uvijek čuje kad Ga Njegovo dijete zove ….

AMEN

<<< nazad