<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5625, 14 Ožujka 1953

TERET GRIJEHA …. ISUS KRIST SPASITELJ ….

Teret grijeha ljude vuče prema dolje, stoga oni više teže na dolje nego u visinu, jer grijeh negdašnjeg otpadanja od Mene je bio i poticaj za utjelovljenje Božanstva u čovjeku Isusu. Taj grijeh bio je svjesno okretanje od Mene, prema protupolu, koji dakle vlada tamom, a Ja sam na prijestolju u Kraljevstvu Svjetla od vječnosti u vječnost. Dok god taj grijeh nije otplaćen (uklonjen) on će vući prema dolje, što znači isto što i to da bez pozivanja na Isusa Krista, bez priznavanja Njegovog čina spasenja, čovjek ostaje opterećen tim grijehom i nikada ne može dospjeti u visinu.

Kad se govori o grješnom čovječanstvu, pri tome se ne misli na grješni način života na Zemlji, nego na onaj veliki grijeh kojim su ljudi opterećeni, a on i jeste uzrok ljudske udaljenosti od Boga, nevjere i ne-Ljubav-nosti, jer taj grijeh sadržan je u tim pojavama. I stoga je razumljivo da veliki grijeh sa svojim obilježjima postaje sve očigledniji što više nestaje vjera u Isusa Krista i Njegov čin spasenja, što manje je Isus Krist priznavan kao Božji Sin i Spasitelj svijeta. 

Krivica je i na tome da ljudima nedostaje znanje o Čistoj Istini, da su oni bili nedostatno podučeni i da je njima na taj način otežano vjerovati. No voljan čovjek, koji ima i najmanju potrebu za istinskim i Božanskim (stvarima), od strane Mene će uvijek i doživjeti vodstvo puno Milosti, tako da će doći do spoznaje. No čovječanstvo nije voljno, ono loše koristi svoju slobodnu volju, koja se treba odlučiti između dva gospodara, ali se ne brine prvo za to (da se upozna sa, ili) da stekne znanje o Onom Gospodaru Koji bi trebao biti njezin cilj.

Grijeh ga drži zarobljenog, grijeh ga vuče prema dolje. I čovječanstvo se ne opire, iako bi se moglo braniti. Jer ono ne živi u Ljubavi, putem Koje bi moglo primiti snagu …. A bez Isusa Krista za ljude nema spasa …. Stoga Isus Krist i Njegov čin spasenja mora biti objavljen svim ljudima, oni uvijek iznova moraju biti upućeni na svoje stanje i na pomoć putem Božanskog Iskupitelja ….

Ako Moje sluge na Zemlji postignu to da kod njih nađu vjere, ovi su spašeni, jer koliko god da je stanje pri odlasku sa ovog svijeta nedostatno, oni se u duhovnom kraljevstvu još mogu izdići, samo ako su pronašli Njega …. Isusa Krista, božanskog Spasitelja, Koji je za njih na Sebe uzeo njihove grijehe putem Svoje smrti na Križu, Koji je veliku krivicu grijeha poništio za cijelo čovječanstvo putem Svoje ogromne Ljubavi prema ljudima te Koji radi toga i mora biti priznat kao Božji Sin i Spasitelj svijeta ….

AMEN

<<< nazad