<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5550, 7 Prosinac 1952

OZBILJNA OPOMENA NA RAD NA DUŠI...

Vi morate bez oklijevanja poduzeti rad na vašoj duši, budući vam ne preostaje više mnogo vremena. Ako vam Ja uvijek iznova dovikujem ove riječi, onda u tome vidite hitnost, vidite Moju Ljubav za vas, i vidite opasnost u kojoj se vi nalazite. Ja vam ne mogu dati očigledne znakove, znakove u koje bi vi morali povjerovati, jer vam to ne bi donijelo nikakvu korist, nego bi bilo jedino slijeđenje Moje volje u prisili, iz straha pred onim u što vi sada vjerujete… da dolazi Kraj, a s njime propast. Ja vas želim spasiti, odnosno sačuvati vas od ove propasti, i stoga ne mogu dirati vašu slobodnu volju, Ja vas mogu jedino poticati i stavljati vam pred oči ono što neopozivo dolazi, no vi se, ako ste u zrelom stanju, toga ne trebate bojati. Vi ljudi na ovoj Zemlji, sjetite se odgovornosti koju vi snosite za vaše duše, za vječno u vama. Jednom ćete vi gorko zažaliti, ako ne saslušate Mene i Moje Riječi, jer vi onda nećete moći nadoknaditi ono što vi sada još možete učiniti. Vi morate mnogo propatiti, ako vam nedostaje duhovno bogatstvo, ako vi stignete goli i siromašni u onostrano... Pa i ako je vaše vrijeme tako kratko odmjereno na ovoj Zemlji, ako vi budete opozvani prije Kraja… svaki bi dan vama mogao donijeti blaga, ako vi njih samo želite ispravno iskoristiti. Poduzmite rad na svojoj duši, stupite u iskrenu i duboku povezanost sa Mnom, zatražite Moju milost, molite Mene za snagu da možete izvršiti ono što sam vam Ja postavio kao zemaljski zadatak; predajte sebe Meni, odnosno, potpuno podložite vašu volju Mojoj, želite da vi hodate ispravni pred Mojim očima... Od sada živite život sa Mnom, tako da Me više ne ispuštajte iz vaših misli, tako da Me stalno zamišljate uz vas, i Moja Ljubav će vas obuzeti, i također vam pomoći tamo gdje ste vi sami preslabi… želite jedino da se Ja Osobno pobrinem za vas… želite da vi ispunite vaš zemaljski zadatak, i Ja ću vas usmjeravati i voditi, Ja vas više neću pustiti same, i vaša volja će biti sve snažnija da bi ušla u Moju, onda je za vas prošla svaka opasnost, onda se vi ne trebate bojati Kraja niti preuranjene smrti... A onda je vaša duša spašena, i ona ide ususret novom životu u duhovnom kraljevstvu.

AMEN

<<< nazad