<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5470, 24 Kolovoz 1952

JAMSTVO ZA BOŽJE PRISUSTVO: DJELA LJUBAVI... PRIHVAĆANJE RIJEČI…

Ja sam vama uvijek prisutan, čim vi vršite neko djelo Ljubavi. A to vam također treba biti jamstvo da ćete vi onda ispravno razmišljati i govoriti, jer Ja Osobno onda neću dozvoliti da vaša usta izgovore zabludu (pogrešku, obmanu). Otuda je nemoguće da dobar čovjek, koji uvijek nastoji ispuniti Moju zapovijed Ljubavi, bude u pogrešnom mišljenju… Ali, jedno je sasvim moguće, da je on prethodno bio uveden u lažno znanje, i da nije promislio je li to zaista i Istina… da on zato zastupa učenje kao Istinu i ne sumnja u to, budući mu još nije dostavljena prava Istina. Ali onda je dovoljan samo jedan poticaj, jedno buđenje njegovog uma, i on će onda biti podučen od Duha u sebi, kako odgovara Istini. Ja Sam dozvoljavam da se pojavi sumnja i u ljudima koji su aktivni u Ljubavi, kako bih im onda mogao dostaviti Istinu kroz Moj Duh. U skladu sa osjećajima će se on međutim uvijek približiti Istini, jer to jamči njegovo Ljubavno djelovanje, budući sam Ja Sam u njemu, kada on vrši djela Ljubavi…

Zato ćete vi, Moje sluge na Zemlji, pri navješćivanju čistog Evanđelja rijetko naići na otpor kod Ljubavno aktivnih ljudi, ali ćete doživjeti veliko odbijanje, gdje je čovjek bez Ljubavi... A ovo je samo po sebi razumljivo, budući sam Ja Sam Ljubav, a također i Istina… dok je Moj protivnik, međutim, zamračena duha i lišen sve Ljubavi, te su stoga također sasvim očita i obilježja onoga tko može djelovati u čovjeku... Bez Ljubavi, dakle, Istina nije ni prepoznatljiva, ni prihvatljiva, i stoga vaše glavno nastojanje treba biti vašim bližnjima prenijeti učenje Ljubavi, skrenuti im pažnju na učinak života u Ljubavi, jer Ljubav jest i ostaje temeljni princip, bez kojega ne može postojati nikakva Istina, niti ikakva vjera. Sve drugo nije toliko potrebno znati kao to, da bez Ljubavi nitko ne može biti blažen. Ali, čim čovjek živi u Ljubavi, njemu će biti otkriveno i drugo znanje, i osvijetljenim duhom on prepoznaje Istinu toga, budući je Ljubav u njemu ključ za mudrost. Vi sve možete dokučiti, čim vi živite u Ljubavi… Vi Me privlačite svakim djelom Ljubavi, a sa Mnom istodobno i Istinu, znanje o duhovnim međuodnosima, vi ćete biti uvedeni u najdublje tajne, i također ćete ih moći razumjeti, budući je kroz Ljubav vaš duh prosvijetljen, i daje vam jasno i lucidno razjašnjenje o svemu, što vas usrećuje i podržava u vašem duhovnom razvoju. Zato prakticirajte Ljubav za bližnjega, i kroz to se Meni Samome približite, i vi ćete uistinu osjećati Moju blizinu usrećujućom, budući vam Ja dajem sve što vi trebate, i  što vam pomaže postati blaženima.

AMEN

<<< nazad