<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5453, 1 Kolovoz 1952

PODLAGANJE VOLJE BOŽJOJ VOLJI...

Ja vas svih prepoznajem kao Moje sluge na Zemlji, čim vi samo Meni podlažete svoju volju, i tako ste spremni vršiti volju vašeg Gospodara i Učitelja. Onda ste vi svjesno stupili u Moju službu, i onda Ja Sam mogu kroz vas biti aktivan, odnosno, vi ćete sada izvršavati ono što bih Ja Sam rado želio učiniti na Svojoj zemaljskoj djeci, za što Ja međutim trebam posrednika, jer bi Moje direktno djelovanje značilo prisilu vjere. I tako vi zastupate Mene Osobno, vi namjesto Mene činite sve što vi u sebi osjećate kao zadatak od Mene, vi radite za Mene i Moje kraljevstvo, vi vršite duhovni rad, koji zaista ne donosi nikakvu (ovo)zemaljsku dobit, ali će jednom biti nagrađen od Mene Osobno. Što je učinjeno za Moje kraljevstvo, uvijek će biti rad koji nije priznat od svjetovnih ljudi, koji nije zemaljski cijenjen i također je promatran kao rasipanje vremena, a ipak je najvažniji rad, jer se njegov učinak proteže na vječni život, jer on može proizvesti vječni uspjeh, koji ostaje postojan, kada tijelo prođe. Ali, tko Mi je podredio svoju volju, on prepoznaje i važnost njegove službe za Mene, i on je savjesno obavlja, iako za to nema nikakvog zemaljskog priznanja. No, on sam sebe treba smatrati borcem za Mene, koji vuče u borbu protiv Mojega protivnika... On se bori za svetu stvar, on se bori za vječni život mnogih duša, koje su ovisne o njegovoj pomoći protiv neprijatelja. Jer on, kroz podlaganje svoje volje Mojoj, raspolaže velikom snagom, jer ju on crpi iz Mene, i zato je pogodan kao borac za Mene i Moje kraljevstvo... Vi ljudi ne možete ništa iz sebe samih, ali sa Mnom možete sve ostvariti... A ovo uvjerenje čovjek mora posjedovati, da bi sebe ponudio za služenje. On sam se osjeća slabim, ali je potpuno uvjeren da on s Mojom snagom može sve, i on želi ovu Moju snagu iskoristiti za Mene, on želi pomoći povećati Moje kraljevstvo privođenjem duša koje su jednom otpale od Mene i okrenule se onom koji je Moj protivnik. I Ja ga prihvaćam, jer Ja trebam mnogo sluga, i jer Ja nalazim samo malobrojne, koji Meni žele služiti u slobodnoj volji. Vojska Mojih ratnika je doduše mala, ali jaka zato jer se može neograničeno služiti Mojom snagom. A Ja ću blagosloviti mali broj onih koji Mi žele služiti u Ljubavi, i njihov rad neće biti uzaludan... Ja ću njih također zaštititi od svih napada Mojega neprijatelja, koji uvijek iznova pokušava udariti protiv njih, jer on zna da oni znače veliku opasnost za njega i njegovu moć. On će primijeniti sva sredstva, kako bi ih naveo na neposlušnost Meni, no Moje će ga sluge prepoznati i prozreti... Jer Ja prosvjetljavam njihov duh, i sve što je tamno, oni će prepoznati i boriti se protiv toga. Zato, tko Meni želi služiti, predaje se Meni s punim pouzdanjem, i njegov život je nadalje u Mojoj Ljubavi i milosti; i on će ići svakim putem, vođen i praćen od Mene... A on će moći ići gdje god želi, Ja uvijek hodam uz njega, i nikad ga ne puštam da padne u ruke protivnika... Jer Mojim slugama sam Ja dobar Domaćin, Koji uistinu nagrađuje vjeran rad.

AMEN

<<< nazad