<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5363, 13 Travanj 1952

USKRŠNJA PORUKA…

Dopustite Mi uskrsnuti u vašim srcima, i onda hodajte sa Mnom u blaženom zajedništvu. Dok god vi i dalje idete putem bez Ljubavi, Ja sam za vas mrtav… no vi ste također mrtvi u duhu, vi doduše živite na Zemlji, ali krećete se u duhovnoj tami, u stanju koje je jednako smrti, jer život tijela vama svaki čas može biti uklonjen, onda vas, odnosno vašu dušu, okružuje strašni muk groba, tama, i ona je potpuno lišena svake snage. Probudite se u život već na ovoj Zemlji, priljubljujući Mi se, priskrbljujući vašoj duši snagu od Mene... Dopustite Mi da postanem živ u vašem srcu, i vi nećete više nikada umrijeti, za vas više za vječnost neće biti smrti. Stremite za tim da budete nanovo duhovno rođeni, onda ćete na sebi doživjeti izvjestan duhovni preobražaj, tako da vi u svakom trenutku možete napustiti grob vašeg tjelesnog omotača, i u najblistavijem sjaju svjetlosti iskoračiti u vječni život… Moje Uskrsnuće trećeg dana vam je pružilo dokaz da smrt može biti nadvladana od svakog čovjeka koji Me uistinu slijedi. On će također uskrsnuti, onaj koji Me je kroz Ljubav prihvatio u svoje srce, jer će on biti pun snage i svjetla… on će moći probiti kroz materijalni omotač (ljusku), i sada voditi jedino duhovni život, on neće moći umrijeti po duši, nego će jedino odložiti tijelo koje mu je bilo samo okov. I, Ja njega želim primiti u Moje kraljevstvo, Ja ga želim uvesti i pokazati Mu veličanstva koja nijedno ljudsko oko nikada nije vidjelo, i nijedno ljudsko uho nikada nije čulo; Ja mu želim pripremiti prebivalište kao što sam obećao. Njemu trebaju biti otkrivena veličanstva Nebeskog Oca, i on treba živjeti u vječnosti... Dopustite Mi uskrsnuti u vašim srcima, tek onda ćete i vi moći s pravom reći: Isus Krist je umro za mene, Isus Krist me je izbavio… Tek tada se vi više ne trebate bojati smrti, jer za vas postoji samo jedan život, vi ste podignuti iz groba vašeg grijeha u svjetlo, vi možete hodati u nebeskim poljanama, vi možete sjedinjeni sa Mnom uživati blaženstva duhovnog kraljevstva, vi osjećate blizinu Onoga Koji vas je izbavio, od vas je otpalo sve što je omotavalo vaš duh, vi ste slobodni, i živjet ćete u vječnosti.

AMEN

<<< nazad