<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5291, 8 Siječanj 1952

POSLJEDNJI SUD... PRETHODNI POZIV NA BUĐENJE...

Od Mene će uvijek biti najavljivan Sud, kroz što je ljudima ponuđena prilika da se pripreme. Ipak, Sud dolazi iznenada i neočekivano… iznenada, jer od Mene nikada neće biti dano vrijeme, pa je i vjernicima neočekivano i iznenada, budući se Sud uvijek želi premjestiti u budućnost, i time se nikada neće očekivati da se predskazanja tako brzo ispune. Jer sve što je ljudima posredovano iz duhovnog kraljevstva, zahtijeva punu vjeru, koju ljudi međutim rijetko kad namaknu. Tek malobrojni su oni kojima se ne pojavljuju sumnje kada Ja kroz vidjeoce i proroke najavljujem nadolazeći Sud, ali ovi malobrojni ne mogu uvjeriti njihove bližnje, i otuda će uvijek ostati izolirani, sve dok ne nastupi događaj. U vremenu Kraja, sada se u silnoj mjeri gomilaju opomene i predskazanja Suda. To je iznova najavljeno kroz vidjeoce i proroke koji govore na Moj nalog (u Moje Ime), putem znamenja najrazličitije vrste konačni Sud je učinjen vjerodostojnim, stvorene su veze od neba do Zemlje s ciljem da se ljudi učine pozornima, jer ih Ja ne želim pustiti da srljaju u nesreću neupozoreni... Ipak, Ja ne nalazim vjeru kod ljudi… I zato oni ni ne čine ništa da poboljšaju stanje svojih duša, oni ne žive uzimajući u obzir Kraj i njihovu tjelesnu smrt, nego odbijaju sve što bi ih moglo podsjetiti na to.

A Sud ipak dolazi... Neopozivo dolazi Dan, kada će se održati Sud nad živima i mrtvima, nad vjernicima i nevjernicima, koji su potpuno mrtvi u duhu, i zato više ne mogu očekivati nikakav daljnji život. Ja dovoljno često i dovoljno jasno govorim ljudima, ali Ja to uvijek moram činiti kroz ljudska usta, kroz događaje u prirodi ili druge prirodne znakove, kako ljude ne bih učinio ne-slobodnima u njihovoj vjeri, u htijenju i djelovanju… Za Mene bi zaista bilo lako njima govoriti iz visine, premjestiti ih u strah i užas, kako bi se time postigla promjena u njima... Ipak, to ne bi bilo korisno za njihov daljnji razvoj, Ja ne bih postigao ništa drugo doli prisilnu vjeru u Mene i u Moju moć, što međutim ne bi povuklo za sobom Ljubav za Mene, već samo strah, i vas ljude nikada ne bi moglo učiniti savršenima. A ipak, Ja uvijek vama govorim, i ukazujem vam na nadolazeće vrijeme, na Kraj ove Zemlje i Posljednji Sud. Tko to vjeruje, i tome prilagodi svoj život, blagoslovljen je, i on može bez straha čekati Posljednji Dan... Ali, jao onima koji ne vjeruju… koji sva Moja upozorenja i opomene bacaju u vjetar, koji ne žele čuti, jer ljube zemaljski život, i koji će ga stoga izgubiti za beskrajno dugo vrijeme... Posvuda prodire Moj poziv na buđenje, koji će se još posljednji put oglasiti, prije nego dođe Kraj… Ne zatvarajte vaše uho za ovaj posljednji poziv na buđenje, budući onda više nema mnogo vremena… jer se ispunjava ono što sam Ja najavio kroz vidjeoce i proroke, i doći će sve što vam je bilo rečeno kroz Riječ i Pismo.

AMEN