<<< nazad

 

Bertha Dudde, br. 5268, 9 Prosinac 1951

 

DJELOVANJE DUHA... POZIV (PROFESIJA) ILI POZVAN...

 

Vama će uistinu biti dana Moja Riječ sa otvaranjem vaših usta, ako ste vi potaknuti raditi za Mene i Moje kraljevstvo, govoriti za Mene i Moje Ime, te bližnjima objavljivati Evanđelje... Vi doduše sve to možete raditi i iz čisto svjetovnih razloga, vi možete objavljivanje Moje Riječi sebi izabrati za profesiju, i onda stalno obnašati službu (funkciju, dužnost), koja doduše treba podupirati spasenje duša vaših bližnjih, ali ipak ostaje tako dugo svjetovna služba, dok vi sami kao njeni vršitelji, niste pronašli duboku prisnu vezu sa Mnom, koja vas jedina čini prikladnima za to da budete istinski navjestitelji Mojega Evanđelja. Kada vi govorite u Moje Ime, mora biti stvorena mogućnost da Ja Osobno govorim kroz vas, tako da vi govorite namjesto Mene, da Ja doduše ne stojim tjelesno pred slušateljima, ali Sam zaista u srcu onoga tko njima govori, i njemu onda polažem u usta Moje Riječi, koje on treba samo izgovoriti, kako bih mogao pronaći pristup u srca onih koji njega slušaju. No, što je onda razumljivije nego to da Moj predstavnik na Zemlji mora sam stupiti u vezu sa Mnom, da dopusti Moje prebivanje u njegovom srcu? Što je razumljivije od toga da on treba tako živo vjerovati u Mene, da on drži mogućim djelovanje Mojega Duha u njemu, da on može propovijedati bez razumskog razmišljanja, budući sam Ja Onaj Koji govori kroz njega?... Što je razumljivije od toga da on mora voditi život u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu, kako bi dospio do ove žive vjere?... Da se on jedino kroz Ljubav može sjediniti sa Mnom, tako da Ja mogu biti prisutan u njemu? Zato postoji tek malo pravih navjestitelja Moje Riječi, i zato je također riječ izgubila na snazi, budući je to često samo izlaganje slova, čiji je duhovni smisao izgubljen, jer Moj Duh mora djelovati u vama ljudima, kako bi shvatili smisao Riječi koje sam Ja nekada kazivao, dok sam hodao na Zemlji. Moja Riječ je blagoslovljena Mojom snagom… Mrtva slova vi ne možete označiti kao Moju Riječ, ona postaju živa samo kroz Moj Duh, ali onda su puna snage, i tako nečuvene učinkovitosti, da ona mogu prodrijeti u srca slušatelja, koji su opet dobre volje, i Moju Riječ žele primiti… koji kroz njihovu volju međutim također već dopuštaju djelovanje Mojega Duha u sebi, pa onda čak i jednoj mrtvoj propovjedi mogu dati život… Moj Duh mora moći biti djelotvoran u svima vama, a to će on i biti, ako vi živite u Ljubavi i pripravljate Mi vaše srce za prebivalište, da ga Ja Osobno mogu uzeti u posjed i onda, kao vama stalno prisutan, također mogu djelovati u vama… Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni, i Ja u njemu (1 Ivanova 4:16)... I Ja ću se njemu otkriti, uvest ću ga u Istinu (Ivan 16:13), i podsjetiti ga na sve što Sam Ja rekao (Ivan 14:26)… Moj Duh će doći na njega, kako Sam Ja to obećao.

 

AMEN

<<< nazad