<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5254, 13 Studeni 1951

PODLAGANJE VOLJE POD BOŽJU VOLJU...

Tko se dobrovoljno kreće u zaštiti (skrbi) Moje Očinske Ljubavi, može se osjećati razriješen svih briga, jer ih Ja sada preuzimam, kako zemaljski, tako i duhovno. Čim on prizna Mene kao Oca, njegova je volja također Meni okrenuta, i Ja sam ga pridobio. No, čovjek mora nastojati doći do savršenstva još na Zemlji, a Ja mu u tome na svaki način pomažem. Jer, kroz predavanje svoje volje Meni, on je Meni također dao pravo da djelujem na njemu, što Ja bez ulaska u Moju volju ne mogu, odnosno, Ja Sam ne postupam protiv Mojega Zakona od vječnosti, prema kojemu svako biće mora imati svoju slobodnu volju, kako bi moglo postati savršeno. Ispit zemaljskog života je međutim na neki način već savladan s dobrovoljnim podlaganjem svoje volje pod Moju, a onda je Moje djelovanje na ovom čovjeku neprestana tjelesna i duhovna briga, onda čovjek može biti pun povjerenja, onda sve služi njemu za najbolje, što god mu je dodijeljeno. Vjera u Moju pomoć, čvrsto pouzdanje da kao dijete uživa Očevu zaštitu (skrb), njemu će omogućiti da prevali životni put u miru i bezbrižnosti, i on će također imati sigurnost da će postići duhovni cilj, jer Ja Osobno vodim Svoje dijete za ruku i privlačim ga k Sebi pun Ljubavi. Svoj cilj postiže svatko tko u Mene vjeruje, stoga Mene priznaje i Meni se podlaže pun Ljubavi... tko predaje svoj nekadašnji otpor volje, i Meni se ponizno i poslušno prigiba... On je onda poput ploda, kojeg Ja mogu ubrati, a kojeg Ja još ostavljam na drvu života tako dugo dok on ne sazre, da bih onda uživao njegovu ukusnosti, koji je sebe sam dao (darovao) Meni, da ga Moja Ljubav konzumira.

AMEN

<<< nazad