<<< nazad

BerthaDudde, br. 5106, 18 Travanj 1951

SAMO-ISKUPLJENJE… JEDINO S ISUSOM KRISTOM…


Nitko se ne može iskupiti (izbaviti) vlastitom snagom, a ipak jedino o njegovoj volji ovisi da li će zemaljski život donijeti jednom čovjeku potpuno izbavljenje iz vezanog stanja, koje je bilo posljedica prošlog otpadništva od Boga. Iskupljenje dakle, znači oslobađanje od vlasti Sotone, koji razdvaja duhovna bića od Boga, koji ih čini grješnima i nesretnima. Postići ovo izbavljenje vlastitom snagom je bilo nemoguće nekad palom duhovnom, sve dok Isus Krist nije sišao na Zemlju, da ostvari ovo djelo kao čovjek. On je stao kao Protivnik da se odupre Sotoni i pobijedio ga, odnosno, Njegova volja je bila tako snažna, da mu je On pružio otpor, što je dovelo do razvoja Ljubavi kao Božjeg udjela u Njemu u tolikoj mjeri, da je učinio nemoćnim Božjeg protivnika, budući je Ljubav Božja snaga.

Zapaliti ovu Ljubav je moguće svakom čovjeku, stoga bi se svaki čovjek također mogao sam izbaviti, ako bi to htio...Ali, upravo volja je oslabljena kroz prošli grijeh, čovjek se podložio Božjem protivniku i njegova vlastita snaga nije dovoljna da se oslobodi od njega, budući je ljubavna volja preslaba, kao dio nasljeđa onoga koji je bez ikakve Ljubavi. Kroz Isusa Krista je čovjek međutim, doveden u mogućnost da poveća ljubavnu volju, čim se on posluži milostima djela otkupljenja, čim za podršku ima Njega, Koji je za njega umro na Križu, i svojom Krvlju platio Božjem protivniku otkupnu cijenu za sve duše… On ga više ne može držati vezanoga, ako se čovjek sam želi osloboditi. Tako je iskupljenje čovjeka na Zemlji ipak čin slobodne volje, koja međutim tek onda postaje aktivna u ispravnom smjeru, kada je Isus Krist, kao Otkupitelj čovječanstva, zazvan za pomoć. Onda se čovjek sam izbavlja, što on međutim bez Isusa Krista ne može, jer ga onda još u svojoj vlasti drži Sotona, čija je moć jedino kroz Isusa bila slomljena, stoga se čovjek treba postaviti iza Njega, kako bi se oslobodio iz vlasti Sotone.

Samo-iskupljenje bez Isusa Krista je nemoguće, s Njim ga je međutim sasvim moguće ostvariti, no čovjek najprije mora namaknuti (sakupiti, pribaviti) volju da se oslobodi, inače ni Božanski Iskupitelj ne može na njemu sprovesti djelo otkupljenja, iako je On umro na Križu za sve ljude. Ali, nijednom čovjeku nije uskraćeno da iskoristi od Njega stečene milosti, zbog čega tako također i cijelo čovječanstvo ima udiou Kristovom djelu otkupljenja, što međutim, ne znači da će ljudi biti otkupljeni protiv njihove volje… (18 Travanj 1951) Oni se mogu u slobodnoj volji predati Isusu Kristu, ali također i ostati vjerni Sotoni, koji je na određeni način sudjelovao u stvaranju duhovnoga, jer je on za ovo primao snagu od Boga, ali je prema svojoj volji snagu koristio, i tako je također namjerno u bića položio otpor protiv Boga, od čega ih Isus Krist želi izbaviti kroz Svoju ogromnu Ljubav… Djelo otkupljenja je ostvareno za svih, međutim nijedno biće neće biti iskupljeno prisilno, nego to mora biti vlastita volja, da bude iskupljen kroz Krv Isusa Krista… inače je djelo otkupljenja bilo uzalud ostvareno za ova bića, budući u Sotoni još prepoznaju svoga Gospodara i nemaju nikakvu želju da umaknu njegovoj vlasti.

AMEN

<<< nazad