<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5098, 1 Travnja 1951

BOŽJE VODSTVO ….

Sam Ja želim vas voditi, i Mome vodstvu možete se bezbrižno prepustiti. Gdje (god) vam nedostaje svjetla po putu kroz ovu zemaljsku dolinu, Ja idem pred vama kao svjetleći plamen, i sva tama oko vas nestati će, put koji je pred vama i koji vodi prema gore, svijetao je i jasan, i uz Moju pratnju ne možete zastraniti. A voljno će Me slijediti svi koji Me ljube; oni svoje oko ne skidaju sa Mene Koji idem pred njima, ne osvrću se više za svijetom koji je iza njih, oni ne znaju ni za jednu drugu potrebu i čežnju od one da se sa Mnom vrate u Očinsku Kuću koju su nekoć slobodnom voljom napustili i koja sada svoje kapije ima širom otvorene, kako bi ih opet primila zauvije. 

No samo oni, koji Me ljube, slijede Me …. bez Ljubavi u srcu oni Me ne prepoznaju, bez Ljubavi oni ne mogu niti vidjeti svjetlo koje Ja zračim, bez Ljubavi oni ne streme ka gore, nego traže širok put, koji je privlačniji, koji im pred oči stavlja uvijek nove slike koje im draže srca i čula …. bez Ljubavi oni jure lažna svjetla i ne vide da put sve više vodi u ponor; i nedostaje im Pravi Vođa, jer Njega ne slijede. 

Ljubav je ta koja čini da vi prihvatite Moje vodstvo, i koja vas onda i štiti od svake stranputice, koja vas sigurno vodi do cilja i koju stoga trebate prakticirati na vašem bližnjemu, sve dok se u srcu ne rasplamsa do svijetlog plamena, sve dok niste sami postali Ljubav i dok niste zaslužili pravo da vas Ja vodim. Tko zbunjeno stoji na raskršću puteva, on svoj pogled samo treba usmjeriti tamo odakle mu pritječe blago svjetlo, on samo treba u srcu zazvati za vodstvo, i Ja ga ljubavno uzimam za ruku i nježno ga upućujem na pravi put. Moje svjetlo će pasti u njegovo srce, u njemu će se rasvijetliti, on će razumjeti što mu je bilo nejasno, njegov duh će mu donijeti razjašnjenje, i bez oklijevanja on će činiti što mu je jasno da je dobro i pravo …. jer svjetlo iz Mene svijetli u njemu i pokazuje mu pravi put.

Svima vama, koji ste u Ljubavi jedni prema drugima i koji Mene nosite u svom srcu, svima vama Ja se pridružujem kao Vođa kroz zemaljski život, i vi se ne trebate bojati da ćete se ikada izgubiti, samo ako ste Mi jednom dali pravo da vas pratim na vašem životnom putu. Vi ste Moje malo stado, Koje Ja predvodim kao Dobri Pastir …. a Ja ne dozvoljavam da niti jedna od ovčica iz Moga stada padne u ruke protivniku, Ja vas spašavam od Njegovog utjecaja, Ja vas budno štitim i ne dopuštam da išta neprijateljsko dođe na vas, Ja sam vaš zaštitnik na svakom putu kojim idete, i Ja vas vodim brižno preko trnja i grebenā, pa čak i ako se put ponekad čini nemoguć za proći, uz Moju pomoć prelazite sve neravnine po putu i poteškoće, uz Moju pomoć stižete sigurni i neoštećeni do cilja …. Sam Ja uvodim vas u Očinski Dom, Koji onda više nikada ne napuštate, jer sam uz vas Ja, Kojega ljubite i koji vam uzvraća Ljubav do u svu Vječnost ….

AMEN

<<< nazad