<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5085, 16 Ožujak 1951

"JA TREBAM VAS..." BRIGA DOMAĆINA ZA SLUGE...


Ja trebam vas... Nevolja na Zemlji je golema i može biti uklonjena jedino kroz vašu pomoć, jer Ja sa Svojom moći ne mogu djelovati na duše ljudi, nego njihova slobodna volja mora biti potaknuta, pri čemu vi trebate pomoći. Nevolja je velika, a Ja imam samo nekoliko suradnika na Zemlji, koji žele spriječiti ovu duhovnu nevolju. Ova nekolicina međutim stoji pod Mojom zaštitom, oni će biti zbrinuti od Moje Očinske Ljubavi, i nikada neće biti bez zaštite. Kad biste vi znali kako Ja cijenim vaš duhovni rad, vi ne biste više imali ni najmanje sumnje u Moju Očinsku skrb za vas, vi ni jednog trenutka ne bi bili uplašeni, nego bi s punim pouzdanjem uvijek očekivali pomoć u zemaljskoj nevolji. Jer, vi trebate neprekidno vršiti duhovni rad, stoga ću se Ja pobrinuti za to da ga vi možete obaviti, jer od ovog vašeg rada ovisi pomoć mnogim ljudima, koja im drugačije ne može biti dostavljena. Rad za Mene i Moje kraljevstvo se na Zemlji sprovodi tek vrlo nemarno, jer je duhovna nevolja rijetko shvaćena u svoj njenoj veličini. Samo malo ljudi stoji u spoznaji, samo malo ljudi zna o smislu i svrsi zemaljskog života i smislu i svrsi Stvaranja, otuda je samo malo ljudi sposobno podučavati bližnje o ovom znanju, i zato samo malo ljudi može biti pravi navjestitelj Evanđelja, jer ovoj službi bezuvjetno pripada da sam navjestitelj stoji u spoznaji. Iz toga sada možete zaključiti da Ja nadasve brižno motrim nad onima, koji su podobni za takvu navjestiteljsku službu, jer su oni to znanje primili od Mene Osobno. Već izobličeno učenje nije potpuno učinkovito kao sredstvo Spasenja za zalutale duše, njima jedino Čista Istina može donijeti korist, jedino Čista Istina je sredstvo za uklanjanje duhovne nevolje. A tko je sada svojom voljom i svojom Ljubavlju za Mene postao nositelj Istine, on je Meni vjeran suradnik, jer Ja uistinu neću izgubiti, jer Ja također ne želim izgubiti još izgubljene duše, nego ih želim još pridobiti nazad, prije nego je prekasno... Ja trebam vas, Moji suradnici na Zemlji, i uvijek iznova vam govorim, da Ja Sebi izgrađujem Svoje nositelje svjetla na Zemlji, jer oni namjesto Mene trebaju podići Božje kraljevstvo među ljudima, ali da ovi nositelji svjetla stoje u Mojoj službi, i stoga će također od njihovog Gospodara biti zbrinuti na svaki način. Stoga tko radi za Mene, on se ne treba bojati zemaljskih briga, tko radi za Mene, također treba sa punim pouzdanjem sebe prepustiti Meni, on treba kao dijete pogledati uvis k Ocu, i uvijek biti siguran da će također poput djeteta biti zaštićen od Oca. A snaga njegove vjere će njemu dati mir, čak i u svakoj zemaljskoj nevolji, koju Ja uklanjam, kada je vrijeme.

AMEN

<<< nazad