<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5068, 21 Veljače 1951

PRAKTICIRANJE LJUBAVI JEDINI ZADATAK NA ZEMLJI…


Postoji samo jedan put do Mene kojim morate ići, inače vam Moje Kraljevstvo ostaje zaključano, inače put vodi ka dolje. Radi se o Putu Ljubavi kojim se obavezno mora ići, pošto je to jedini put koji vodi do Mene. Ići Putem Ljubavi znači na sebi sprovesti promjenu bića, jer je na početku utjelovljenja kao čovjek prevladavajuća samo-ljubav, od koje čovjek mora odustati, želi li da se u njemu razvije prava Ljubav Koja ga karakterizira kao Božansko stvorenje. Nesebična Ljubav prema bližnjemu je ono što u vama dovodi do promjene bića i ona dakle mora biti vježbana neprestano želite li Mi se približiti i biti prihvaćeni u Moje Kraljevstvo, gdje vam je sudbina najuzvišenija blaženost (blažena sreća).

Dakle vježbanje Ljubavi je zadatak koji vam je dan za vrijeme vašeg zemaljskog života, kako biste uvijek bili aktivni samo nesebično, kako biste davali, pomagali i tako neprestano budili (uzvratnu-) Ljubav …. Drugi zadatak vam nisam dao, jer ispunite li taj, činite sve što je potrebno za polaganje zadnjeg ispita volje na Zemlji; jer, tko vježba Ljubav, taj traži i žudi Mene Samoga Koji sam vječna Ljubav. Jedino kroz Ljubav sa Mnom nanovo uspostavljate vezu koja je na pra-početku bila vaša sudbina, jedino kroz Ljubav postat ćete opet ono što ste bili od početka, Božanska bića u punom posjedu Snage i Svjetla. 

Ljubav prema bližnjemu zahtjeva doduše izvjesno nadvladavanje samog sebe, pošto čovjek mora žrtvovati što posjeduje, pošto se mora riješiti onoga što je njemu samome drago kako bi to usmjerio bližnjemu koji je u potrebi. No on dobija tisuću puta više nego što daje, jer sa svakim djelom Ljubavi dolazi bliže Meni Samome, svakim djelom Ljubavi smanjuje udaljenost od Mene, i svakim djelom Ljubavi i sâm prima Svjetlo i Snagu, zračenje Moje vječne Ljubavi.

On daje zemaljski a vraća mu se duhovno, dok ga onda njegovo stečeno bogatstvo ne osposobi da i sâm može davati duhovno, i on onda već radi za Mene kao Moj sluga, što je uvijek prvo uslovljeno dubokom Ljubavlju za Mene i za bližnjega. Bez Ljubavi ne možete postati blaženi, a iskru Ljubavi svi nosite u srcu, i ona se vrlo brzo može rasplamsati u žarki plamen, tad ona zahvaća sve i plamenu daje uvijek novu hranu kako bi žarko zasvijetlio i kako bi put k Meni onda bio svakom vidljiv. 

Vježbajte Ljubav, odreknite se onoga što nedostaje vašem bližnjemu, i opskrbite ga po (vašim) mogućnostima, tad će se i u vama probuditi svjesnost Mog prisustva, a tad ste u zamjenu za to što ste dali dobili nešto yum-yum …. Vaša Ljubav je privukla Mene Samoga i Ljubav u vama tad dozvoljava spajanje koje prije toga nije bilo moguće …. Ljubav uspostavlja sjedinjenje sa vječnom Ljubavlju, što za sobom uvijek povlači najvišu blaženost ….

AMEN

<<< nazad