<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5058, 9 Veljača 1951

OBJAVA BOŽJE VOLJE... ZAPOVIJEDI LJUBAVI...

Moju, od Mene vama objavljenu volju, vi morate ispunjavati, želite li postati blaženi. I zato vi morate izbjegavati i gnušati se svega što je u suprotnosti Mojoj volji, i tako na određeni način stalno prakticirati kritiku nad vašim razmišljanjem, htijenjem i postupanjem. Jer, ovo mora uvijek biti u skladu sa Mojim zapovijedima koje zahtijevaju Ljubav za Mene i za bližnjega. Vaše htijenje, razmišljanje i postupanje stoga mora uvijek imati za načelo Ljubav za Mene i za bližnjega, ona vas mora poticati na ispravan način života, koji će onda uvijek odgovarati Mojoj volji. Samokritika je od izvanrednog blagoslova, i gdje vi otkrijete tek i najmanje odsustvo Ljubavi, ovo već znači blagi otpor prema Meni, nepoštivanje Moje volje, i opasnost za vašu dušu. Vi uvijek morate voditi računa o vašem razmišljanju, htijenju i djelovanju, vi morate raditi na vama samima, tako da na sebi samima vi ostvarite promjenu bića, tako da postanete savršeni. Moja volja je samo da vas uvede u vječni red, a on se sastoji od života u Ljubavi. Kada je vaš životni put određen Ljubavlju, ako vi bližnjemu iskazujete dobro, i uvijek nastojite ispuniti Moju volju, iznova stupate u vječni red, i vi iznova postajete Božanska bića koja ste jednom bili, prije nego ste otpali od Mene… prije nego ste vi istupili iz Mojega reda. Ali sada, u vašem protuzakonitom stanju, vama je objavljen ovaj red, Moja Božanska volja… vi primate znanje o njoj, vama je predstavljeno kako pogrešno, tako i ispravno usmjerenje volje u njegovom djelovanju (učinku), podučeni ste ispravnom načinu života, i upoznati ste sa posljedicama pogrešnog ponašanja, i sada vi možete voditi vaš zemaljski život u najpotpunijoj slobodi volje, za što međutim vi također morate snositi posljedice. Ljubite li vi Mene i vašeg bližnjega, onda ćete vi živjeti u skladu sa Mojom voljom, jer vi onda ne možete drugo nego kretati se u Mojemu vječnom redu, budući da je Ljubav izvorni zakon, ona je savršenstvo, svjetlo i snaga. Onda vi iznova preuzimate vaš izvorni lik, vi iznova postajete takvi kakvima sam vas Ja stvorio, budući da ste proizašli iz punine Moje snage Ljubavi, kao krajnje savršena bića, koja se međutim moraju kretati u Mojoj vječnoj volji, kako bi ostala savršena. To što su oni jednom zloupotrijebili njihovu slobodu volje, i otpali od Mene, međutim je povećalo Moju Ljubav za ova bića, a budući da ona iznova moraju neopozivo ući u Moju Ljubav kako bi oporavili izgubljeno savršenstvo, Ja njima neprestano objavljujem Moju volju… Ja bićima u stadiju slobodne volje kao čovjek, dajem zapovijed Ljubavi za Mene i za bližnjega, tako da oni iznova pronađu put povratka Meni, tako da se iznova usklade sa izvornim Bićem, iz Kojega su oni jednom proizašli, tako da opet postanu blažena bića, kakva su oni bili u početku.

AMEN

<<< nazad