<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5046, 22 Siječanj 1951

BOŽJE OBEĆANJE... ZEMALJSKI I DUHOVNO…

Ono što sam vam Ja obećao, ispunit će se, čim vi živite prema Mojoj Riječi. Stoga se vi ne trebate bojati ni zemaljske, ni duhovne nevolje, budući vas Ja opskrbljujem svime što trebate za tijelo i za dušu, ako se vi osjećate kao Moja djeca, i trudite se ispuniti Moju volju. Moja obećanja su uvijek povezana s ispunjenjem Mojih zapovijedi, sa življenjem Moje Riječi u potpunosti, u slobodnoj volji. Ja vam obećavam vječni život, i također preuzimam brigu za tijelo dok god vi živite na Zemlji. Dakle, Ja sam Gospodar nad vremenom i vječnošću, i nikada neće prestati Moja Ljubav za vas, kojima Ja želim pripremiti blaženu sudbinu. Ali, dok god vi hodate na Zemlji, vi trebate sebi stjecati život u vječnosti. I zato vam Ja dajem snagu i milost, da vi to možete, ako želite postati blaženi. Ja vas opskrbljujem svime što trebate, tako da vi sada možete bezbrižno tražiti spasenje svoje duše, tako da vi možete raditi na vašoj duši, tako da ona sazrije za ulazak u vječni život. Kroz Moje obećanje vam Ja želim dati utjehu i snagu, i pouzdanje u svakoj nevolji, jer Moja Riječ je Istina, i ispunit će se. Stoga ne postoji ništa što bi vas moglo (smjelo) tlačiti; budući sam vam Ja obećao ponijeti svaki teret i od vas otkloniti svaku nevolju, Ja sam vam obećao duhovnu i tjelesnu hranu, i naposljetku nebesko blaženstvo (blaženu sreću). Vi trebate doći do Božjeg shvaćanja (percepcije, viđenja), i biti vječno blaženi u Mojoj Ljubavi... Ipak, Ja od vas tražim da vi Mene Ljubite, i Meni služite u poniznosti i poslušnosti, da poput djece dođete k Meni, i čeznete za Mojom Očinskom Ljubavlju... Ja od vas tražim Ljubav za bližnjega kroz koju vi izražavate Ljubav za Mene… Samo malo Ja tražim od vas, da bih vam mogao dati neizmjerno mnogo, kako sam to obećao, da nijedno ljudsko oko nije nikada vidjelo i nijedno ljudsko uho nije nikada čulo, što sam Ja pripremio onima koji Me Ljube.

AMEN

<<< nazad