<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5040, 13 Siječnja 1951

OBJAVE …. KNJIGA OTACA …. ŽIVA RIJEČ ….

Ako želite razgovor, ako vaše srce čezne za Mnom, uvijek Sam uz vas. No svijet Me ne priznaje, njemu je Moje pra-biće nepoznato, tj. ljudima čije razmišljanje i težnje su još uvijek samo u području zemaljskog svijeta, postao Sam tako stran da ne mogu vjerovati da se Ja Mojoj djeci objavljujem, da im govorim kroz srce, da s njima dakle stojim u najužoj povezanosti i jedinstvu. Tako da ćete uvijek nailaziti na otpor ako pred svijetom spominjete Moje Objave. I taj otpor će osim toga učiniti da u vaše srce uđu nedoumice glede istinitosti toga što vam objavljujem putem Duha.

No uvijek znajte da pripadnici svijeta nisu sposobni (pro)suditi, kao što im i nedostaje spoznaja, pa je dakle njihov otpor lako shvatljiv jer je u skladu sa njihovim nesavršenim bićem. No vi se putem tog otpora ne bi trebali dati potaći na nedoumice glede Mog Prisustva. Tko Me želi, taj će i pronaći ispunjenje, njemu ću i biti prisutan i Moju Prisutnost ću izraziti kroz Moju Riječ. A isto tako Sam prisutan i onima koji u želji da Me čuju čitaju Knjigu Otaca, koja isto tako jeste Objava s Moje strane i to će ostati, dok god Zemlja postoji. Onaj dakle tko Ju čita s Ljubavlju prema Meni u srcu, taj će čuti Mene Samoga da mu govorim, jer njemu će slovo postati živo, ono će mu reći ono što mu Ja Sâm želim reći …. 

Svaki čovjek na drugi način će iskusiti izražaj Moje Ljubavi, i svaki će moći posvjedočiti da Ju je iskusio. Jer Ja gledam u srca, i gdje otkrijem potrebu za Mnom i za Mojom Ljubavlju, tamo Sam uvijek spreman to i ispuniti. Međutim pripadnik svijeta ne čezne za Mnom, pošto mu se svijet čini poželjnijim. Njima je slušanje unutarnjeg glasa nerazumljivo i nevjerojatno, a i Moja Riječ u Knjizi Otaca ostati će im neinteresantna i bezsadržajna, sve dok su ljubitelji svijeta. Time nikada neće moći iskusiti blagoslove i Snagu Moje Riječi i time će neprestano biti neprijatelji onih koji sa Mnom stoje u najužoj vezi i koje Ja obdarujem Mojom Riječju.

Što je bliže Kraj, to je manje stado Mojih, i to je veće ono Mojih neprijatelja, koji se nalaze tako daleko od Mene, da Ja za njih više ne postojim, tako da i izražavanje s Moje strane smatraju nemogućim, pošto Mene Samoga više ne priznaju. Ali utoliko dublju volju onda trebaju imati Moji, koju ću im Ja nagraditi sa tako očiglednim znacima Moga Prisustva, da iz toga mogu crpsti Snagu za otpor protiv svojih protivnika, koji su i Moji protivnici jer se bore protiv Mene, budući da i Moje žele lišiti vjere i protiv njih brutalno postupaju. Ja ostajem uz vas sve do kraja svijeta …. Ja uistinu neću napustiti vas koji za Mnom žudite, i Ja ću u Riječi biti uvijek uz vas, ako Me želite čuti ….

AMEN

<<< nazad