<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5012, 2 Prosinca 1950

VIDOVNJACI I PROROCI ….

Ono što proroci u Moje ime trebaju objavljivati, to ne proizlazi iz njih samih, nego to njihov duh od Mene prima nalog da se izrazi, skroz svejedno da li je čovjek svjesno ili nesvjesno pronašao vezu sa Duhom u sebi; čovjek može pričati, potican Mojim Duhom, ako se nalazi među ljudima kojima on sam od sebe nikada ne bi pričao. Tad je dakle djelovanje Moga Duha očigledno, on govori pri punoj svijesti, no to nije isplanirano, nego iznenadno, prosvjetljen Mojim Duhom on pred svojim očima vidi stvari u budućnosti koje ljudima mora saopćiti. To su vidovnjaci i proroci, koji će i u budućnosti nastupati češće, kad se Kraj sve više i više približava.

Ti ljudi ne moraju nužno biti u službi za Mene i Moje Kraljevstvo, no njihov način života uvijek će odgovarati Mojoj volji, inače ih Ja ne bi koristio kao Moje instrumente. No oni ljudi koji Mi se svjesno ponude za službu, mogu isto tako proročki djelovati za Mene, ako su od Mene određeni za (na-)učiteljsku djelatnost. Tad će isto tako biti uvedeni u Moj plan spasenja, što isto tako uključuje znanje glede budućih događaja.

Tad će čovjek, koji Mi želi služiti, biti uveden u znanje o događajima u zadnje vrijeme pred Kraj, i on onda ima zadatak bližnjima to prenijeti, i pored toga što on ne može biti nazvan vidovnjakom, pošto nema dar gledanja stvari u budućnosti. On samo sluša što mu Duh u sebi govori, i samo ponavlja to što je čuo a što opet zahtjeva njegovu vjeru kako bi to bližnjima moglo biti predstavljeno. Tako da je on na izvjestan način prorok, iako nema dar vidovnjaštva.

Ljudi koji imaju vizije, samo se privremeno nalaze u tom stanju, u kojem onda i govore …. Dakle oni će vizije najčešće imati tek kad su među ljudima kojima oni to istovremeno mogu prenijeti. Doduše, oni su i nakon toga još svjesni svojih vizija i mogu svjedočiti o njima, no ti događaji koje su ranije doživjeli, sad su im pred očima kao sjećanje.

No uvijek objave vidovnjakā i prorokā moraju biti podudarne, pod pretpostavkom da oboje vode način života koji odgovara Mojoj volji, da oni dakle žive Moju Riječ. Jer isto tako mogu ustati i lažni proroci, koji sami iz sebe ljudima najavljuju buduće događaje, no nemaju nikakve veze sa Mnom, koji time žele postići zemaljske pogodnosti i korist i žele se isticati. Jer, i Moj protivnik služi se Mojim Riječima kad ljude želi blefirati, no tad uvijek vrijedi ova Moja Riječ: prepoznat ćete ih po njihovim plodovima (Matej 7:15-20)….

Ja vas na to upozoravam, da će još mnogi lažni proroci nastupiti pred Kraj, no lako ih možete prepoznati po tome da se uvijek trude prilagoditi zahtjevima svjetske vlasti, da njihov cilj dakle nisam Ja, nego knez svijeta …. Jer tko želi govoriti za Mene, uvijek će izgovarati Istinu, i nastupati će kao prorok tek ako od Mene ima nalog kroz unutarnju Riječ usljed iznenadnog djelovanja Moga Duha koji će onda uvijek i biti prepoznjatljiv ….

AMEN

<<< nazad